Wykluczenie z udziału w postępowaniu

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
sumaservice
Posty: 2
Rejestracja: 18 wrz 2014, 9:38

Post autor: sumaservice » 18 wrz 2014, 10:50

Witam!
W wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu dostarczyliśmy Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1, ale nieaktualne zaświadczenie z US (było aktualne do 15.08.2015, a otwarcie nastąpiło 27.08.2014). Zamawiający wezwał nas do uzupełnienia dokumentów, uzupełniliśmy, ale niestety zaświadczenie jest z datą 28.08.2014 i wykluczono nas z postępowania. Nadmieniam, że żadnych zaległości w US pomiędzy 15-28 sierpnia nie mieliśmy. Czy nic nie da się już zrobić ? Co z wadium ?

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 18 wrz 2014, 12:32

Wadium do zwrotu, natomiast co do wykluczenia to ustawodawca nie wskazał jaki okres lub dzień w niezaleganiu z uiszczaniem składek powinno potwierdzać zaświadczenie US. Jeżeli zostało ono wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, złożone na wezwanie zamawiającego dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie przez Ciebie warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Przepis art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w praktyce oznacza, że dokument np. w postaci zaświadczenia z urzędu skarbowego, w przypadku jego uzupełnienia może zostać wystawiony z datą po terminie składania ofert, jednakże z jego treści musi wynikać, że wykonawca nie zalegał z opłacaniem podatków na dzień upływu terminu składania ofert. Takie uregulowanie uniemożliwia sytuację, w której dokonałbyś opłacenia zaległości podatkowych po terminie składania ofert.

Zagadnienia niniejszego dotyczy wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 15 października 2009 roku (sygn. akt KIO/ UZP 1249/09), w którym uznano, iż z trybu uzupełniania dokumentów uregulowanego w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wynika, że wystawienie zaświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu z datą późniejszą niż data składania ofert, spełnia wymogi zamawiającego. Konieczne jest jednak, aby z treści uzupełnianego dokumentu w sposób nie budzący wątpliwości wynikało, że warunki niniejsze były spełnione w dacie upływu składania ofert.

sumaservice
Posty: 2
Rejestracja: 18 wrz 2014, 9:38

Post autor: sumaservice » 18 wrz 2014, 13:35

Dziękuję za odpowiedź. Czy zamawiający może po raz drugi wezwać nas do uzupełnienia tego zaświadczenia ?

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 18 wrz 2014, 13:39

Niestety nie.

ODPOWIEDZ