Wyjaśnienia, a zmiana treści SIWZ

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
Sub
Posty: 3
Rejestracja: 08 kwie 2013, 11:27

Post autor: Sub » 15 lis 2013, 1:53

Witam,

Zamawiający przygotował i opublikował SIWZ w którym zawarł początkowe wymagania co do przedmiotu zamówienia. Były one na tyle ogólne, że mieściło się w niej całkiem sporo przedmiotów różnych producentów.
Następnie na skutek przesłanego zapytania jednego z Wykonawców "doprecyzował" zawężająco jeden z wymogów w taki sposób, że wyeliminował z postępowania właściwie całość konkurencji oprócz Wykonawcy który zapytanie przesłał. Jeśli przyjąć to wyjaśnienie literalnie, tylko jego produkt spełniał odtąd SIWZ.
Zamawiający odpowiadając na to zapytanie poprzestał jedynie na sformułowaniu "wyjaśnienia". Nie opisał go jednocześnie jako "zmianę treści SIWZ", tym samym nie wprowadził go oficjalnie do SIWZ. Co ciekawe w tym samym piśmie, udzielając odpowiedzi na inne pytanie (tym razem działając rozszerzająco na SIWZ) podał w jego odpowiedzi, że działając na podstawie art. 34 ust1 ustawy o PZP dokonuje zmiany treści SIWZ itd.

Czy udzielenie wyjaśnienia zawężającego w stosunku do pierwotnych sformułowań SIWZ nie pociąga za sobą obowiązku zmiany treści SIWZ?
Czy każde udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienie (zwłaszcza zawężające) winno być traktowane jako automatyczna modyfikacja SIWZ nawet bez potrzeby informowania o tym Wykonawców w komentarzu do udzielonego wyjaśnienia?
Czy pozostawienie wyjaśnienia bez takiej informacji jest wiążące dla wykonawców czy też winno być zignorowane ponieważ dokumentem nadrzędnym jest dokument SIWZ (a ten w tym przypadku nie został zmodyfikowany)?

Z lektury różnych interpretacji które udało mi się znaleźć wynika (przynajmniej dla mnie)sprzeczność w tej mierze.

W jednym miejscu czytamy:

"Wykonawcy w razie jakichkolwiek wątpliwości mają prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia i doprecyzowanie niezrozumiałych zapisów SIWZ. W ORZECZNISTWIE ARBITRAŻOWYM UTRWALIŁ SIĘPOGLĄD, ŻE WYJAŚNIENIA UDZIELONE WSZYSTKIM WYKONAWCOM W TRYBIE ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA MOGĄ ZARAZEM STANOWIĆ SIWZ. O tym jednak, czy wyjaśnienie treści specyfikacji stanowi jej modyfikację, nie decyduje nazwa nadana przez zamawiającego ani przywołana podstawa prawna, ale wyłącznie merytoryczna zawartość pisma. Ponadto zamawiający może udzielić wyjaśnień oraz dokonać modyfikacji specyfikacji w ramach jednej czynności, ponieważ przepisy prawa zamówień publicznych nie precyzują dokonania wyżej wymienionych czynności."

Z innego źródła mamy interpretacje odmienną:
"Pewien zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie wykonawcy dokonał interpretacji warunków udziału w postępowaniu. W jej wyniku kryteria spełnienia warunków zostały ZAOSTRZONE. Jednak zamawiający nie dokonał w tym zakresie zmiany treści siwz, dlatego KIO uznała jego działanie za nieuprawnione. Izba wskazała, że nie można bez dokonania stosownej zmiany siwz wymagać, żeby wykonawca spełnił warunek w sposób inny niż taki, który wynika wprost z siwz (wyrok KIO z 4 czerwca 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 653/09)."


W tej sprawie jednak chodziło o wykluczenie Wykonawcy na skutek zaostrzenia warunków SIWZ w drodze udzielonych wyjaśnień. Pytanie brzmi czy taka sama procedura dotyczy przedmiotu zamówienia?

Będę zobowiązany za pomoc w rozwikłaniu tej zagadki. Inne interpretacje, a zwłaszcza orzecznictwo KIO w podobnych sprawach będzie niezwykle cenną informacją.

Z góry dziękuję za każdą wskazówkę!

ODPOWIEDZ