Oświadczenia

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
maniutek23stan
Posty: 105
Rejestracja: 10 maja 2010, 15:40

Oświadczenia

Post autor: maniutek23stan » 12 mar 2017, 20:07

Witam,

Zwracam się z takim zapytaniem, tj.

1. Dotyczy oświadczenia, jedno dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu a drugie dot. braku podstaw wykluczenia. Jak będzie w przypadku wykonawców wspólnie wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia, czy każdy z nich musi złożyć oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie dot. braku podstaw wykluczenia czy nie? Przegladając siwz u różnych Zamawiających jest różnie w kwestii oświadczeń wymaganych w przypadków wykonawców wspólnie wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia , że u jednych żąda się tylko oświadczenie dot. spełniania warunków albo oświadczenie dot. braku podstaw wykluczenia lub obu oświadczeń. Jak powinno być prawidłowo?
2. Dotyczy oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej. W którym miejscu w ogłoszeniu o zamówieniu, które jest zamieszczane na BZp powinno wstawić się informację o tym oświadczeniu? Przegladając ogłoszenienia o zamówieniu część zamawiających umieszcza w pkt dot. III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP albo w pkt dot. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) albo czasami nie jest umieszczane. Jak powinno być prawidłowo?
Z gry dziękuje za udzielona pomoc w tym zakresie.

ODPOWIEDZ