Strona 1 z 1

: 29 paź 2007, 13:53
autor: Grażyna
Czy Zamawiajacy może zastrzec w SIWZ, że nie może być powierzona żadna część zamówienia do realizacji przez podwykonawców (dot. dostawy sprzetu specjalistycznego).

: 30 paź 2007, 5:06
autor: PiotrW
Jak mówi art. 36 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.” Ustawa nie wspomina czy można zastrzec, że nic nie może być powierzone podwykonawcom. Komentatorzy wypowiadają się, że można poczynić takie zastrzeżenie pod warunkiem jednak, że nie będzie ono miało na celu naruszenia zasady uczciwej konkurencji w ubieganiu się o zamówienie. Wszystko zależy od tego co jest przedmiotem zamówienia i tego jak interpretuje się podwykonawstwo. W przypadku dostawy sprzętu specjalistycznego zrozumiałe jest, że wykonawca, a nie podwykonawca wykonuje zamówienie, choć z drugiej strony jeśli fragmentem zamówienia jest fizyczny dowóz przedmiotu zamówienia na miejsce dostawy to czemu nie miałby tego zrobić podwykonawca? Jeżeli zamawiający wyjaśni w razie potrzeby, że specyfika dostawy wymaga wyłącznie uczestnictwa wykonawcy to nie ma przeszkód by zabronić podwykonawstwa.