Strona 1 z 1

: 03 sie 2007, 9:15
autor: Grażyna
Witam
Może ktoś jest w posiadaniu wyroku ZA z dnia 13.01.2006 r. UZP/ZO/0-06/06?

: 03 sie 2007, 9:33
autor: PiotrW
A więc zmieniono stronę UZP i znowu trudno się doszukać czego się chce. Udało mi się odnaleźć jedynie fragment powyższego orzeczenia.

„Błąd w obliczeniu VAT nie jest oczywistą omyłką rachunkową, którą można poprawić
w trybie art. 88 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przepis ten bowiem nie upoważnia Zamawiającego do poprawek błędów dotyczących wysokości podatków. Możliwe jest tylko poprawienie omyłek w obliczaniu ceny w przypadkach ściśle w tym art. wymienionych,
a w katalogu art. 88 brak jest upoważnienia dla Zamawiającego by błędy w obliczeniu podatku mógł poprawić. W tym przypadku Zamawiający winien zastosować dyspozycję zawartą w art. 89 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych."

: 03 sie 2007, 9:42
autor: karolk
UZP/ZO/0 - 6 /06 Błąd stawki nie jest omyłką rachunkową, którą można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych