Strona 1 z 1

: 03 cze 2008, 10:46
autor: Grażyna
Mam pytanko. W SIWZ Zamawiający żądał, by oferta była czytelnie podpisana przez wypełniającego ją przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku podpisu nieczytelnego, podpis należy uzupełnić odciskiem pieczęci identyfikującej składającego podpis.
Wyznaczony przez Wykonawcę pełnomocnik podpisuje ofertę w sposób prawidłowy na oryginałach, na kserokopiach jest adnotacja "za zgodnośc z oryginałem" i podpis nieczytelny. Czy w tej sytuacji odrzucam ofertę czy jest to błąd odnoszący się do niezgodności formy oferty z postanowieniami SIWZ, który nie ma wiekszego znaczenia.

: 03 cze 2008, 11:35
autor: PiotrW
Ja bym takiej oferty nie odrzucił. Proszę zauważyć, ze w waszej SIZ jest mowa podpisaniu oferty, a ta została podpisana zgodnie z zaleceniami. Potwierdzanie za zgodność to nie podpisanie oferty. Potwierdził za zgodność nieczytelną parafką, ale moim zdaniem to nie jest żadna podstawa do odrzucenia oferty, zwłaszcza że w formularzu ofertowym jest ta sama parafa wraz z pieczątką, która wskazuje kto podpisał.