Strona 1 z 1

Spółka jawna

: 04 mar 2018, 15:11
autor: maniutek23stan
Witam,
Zwracam się z takim zapytaniem dotyczącym spółki. W przetargu na roboty budowlane zostało złożone cztery ofert. jedna oferta złożona jest przez spółkę jawną. W krs społki janwej wskazanych jest dwóch wspólników, w którym każdy wspólnik reprezentuje spółke samodzielnie. Oferta podpisana jest przez jednego ze wspólników społki jawnej. Do oferty zostało załączone oświadczenie dot. niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie dot. spełniania warunku udziału w postępowaniu tylko przez jednego wspólników społki jawnej.
1. Czy drugi wspólnik społki jawnej powinien złożyć oświadczenie dot. niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie dot. spełniania warunku udziału w postępowaniu?
2. Po otwarciu ofert, oświadczenie dot. informacji o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej powinno zostać złożone tylko przez jednego wspólnka spólki cywilnej czy każdy z nich powinien złożyć takie oświadczenie?
Z góry dziękuje za udzieloną pomoc w tym zakresie.