Strona 1 z 1

: 30 maja 2008, 12:00
autor: emenpe
Przetarg na roboty budowlane. Zamawiający wymagał potwierdzenia wykonania robót budowlanych o określonej wartości. Wykonawca dostarczył referencje na wykonane roboty, ale nie na wszystkich jest podana wartość robót. Czy Zamawiający powinien uznać te roboty, czy może jest jakaś podstawa (np. wyrok ZA), żeby je odrzucić. I jeszcze jedna kwestia, czy Zamawiający może żądać uzupełnienia tych referencji?