Strona 1 z 1

nadesłane oferty przekroczyły wartość unijną

: 28 lip 2022, 13:11
autor: Anna.Orzechowska
Dzień dobry.
Proszę o poradę czy ktoś posiada orzeczenie lub wiedzę dot. n/w przypadku:
Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ogłosiła przetarg na roboty budowlane, procedura krajowa, tryb podstawowy. Jednostka nie posiada w planie finansowym środków na procedurę unijną, wartość zamówienia została oszacowana z należytą starannością i na tej podstawie jest to przetarg przeprowadzany w procedurze krajowej. Przy otwarciu ofert okazało się, że nadesłane oferty przekraczają kwotę progu unijnego. Co zrobić w przypadku, gdy po otwarciu ofert otrzymamy informację, że jednostka nadrzędna przydzieli nam dodatkowe środki, które wystarczą nam na rozstrzygnięcie tego przetargu? Czy możemy taki przetarg rozstrzygnąć?