Strona 1 z 1

: 20 lut 2007, 8:26
autor: PiotrW
Uzupełniając braki w dokumentach formalnych, wykonawca nie może wskazać innych osób niż te, które umieścił w pierwotnym wykazie - wynika z wyroku z 13 lutego 2007 r. (sygn. UZP/ZO/0125/07).


Dokumenty musiały dotyczyć konkretnej osoby
Wykonawca wskazał w ofercie osoby, które będą wykonywały zamówienie. Nie dołączył jednak dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień przez jedną z nich.

Zamawiający wezwał go do uzupełnienia braków (zgodnie z art. 26 ust. 3 prawa zamówień publicznych). Przedsiębiorca przedstawił dokumenty o posiadanych uprawnieniach, tyle że innej osoby niż pierwotnie wskazał.

Zamawiający wykluczył go z postępowania. Uznał bowiem, że dokumenty mogły dotyczyć tylko osoby, która pierwotnie znajdowała się w wykazie pracowników mających realizować zamówienie. Arbitrzy doszli do tych samych wniosków. - Z art. 26 ust. 3 pzp nie można wywnioskować, że pozwala wykonawcom na swoistą zamianę osób, które mają wykonywać dane zamówienie z powołaniem się na błąd zawarty w swoim oświadczeniu. Błędem w takim wypadku byłby błąd w nazwisku lub zapisach dokumentu potwierdzającego doświadczenie danej osoby - uzasadnił wyrok przewodniczący Andrzej Lubiniecki.

wik - Rzeczpospolita 20 lutego 2007

Dobrze, że pojawił się taki wyrok. Ja też miałem podobne wątpliwości co do możliwości zmiany osób zaproponowanych w ofercie, ale uważałem, że nie można tego zrobić. Teraz mamy wyrok arbitrów.

: 15 mar 2008, 18:37
autor: kogut
Czy po ostatnich nowelizacjach wyrok brzmiałby podobnie??

: 17 mar 2008, 8:53
autor: Marko
Mi tam osobiście bliższy (w sensie poglądów) jest wyrok 1179/07 :-)

: 17 mar 2008, 12:31
autor: PiotrW
Początek 2007 roku to już prehistoria. Teraz można jak najbardziej zmieniać kadrę przeznaczoną do wykonania zamówienia i jest to ponoć zgodne z Pzp. Ja przez długi czas uważałem, że nie powinno się dopuszczać tak daleko idących zmian, ale skapitulowałem przed rzeczywistością.

: 08 maja 2015, 12:16
autor: zeeshan002
Zamawiający wykluczył go z postępowania. Uznał bowiem, że dokumenty mogły dotyczyć tylko osoby, która pierwotnie znajdowała się w wykazie pracowników mających realizować zamówienie. Arbitrzy doszli do tych samych wniosków. - Z art. 26 ust. 3 pzp nie można wywnioskować, że pozwala wykonawcom na swoistą zamianę osób, które mają wykonywać dane zamówienie z powołaniem się na błąd zawarty w swoim oświadczeniu. Błędem w takim wypadku byłby błąd w nazwisku lub zapisach dokumentu potwierdzającego doświadczenie danej osoby - uzasadnił wyrok przewodniczący Andrzej Lubiniecki.