Strona 1 z 1

: 31 paź 2006, 12:20
autor: PiotrW
Wyrok zespołu arbitrów z 20 października 2006 r. (UZP/ZO/0-2628/06). W postępowaniu wykonawca wniósł protest. Obowiązkiem zamawiającego było poinformowanie wykonawców o zawieszeniu terminu związania ofertą oraz wezwanie ich do przedłużenia ważności wadiów lub wniesienia nowych. Nie uczynił jednak tego. Arbitrzy uznali to za naruszenie przepisów jednakże nie zalecili unieważnienia przetargu gdyż uznali, że oferty były cały czas zabezpieczone wadium. Wadium wniesiono bowiem w pieniądzu, a żaden z wykonawców nie zażądał jego zwrotu. W związku z tym, pomimo uchybienia, postępowanie jest ważne.

: 31 paź 2006, 21:05
autor: archie
Najczęściej wadium jest wpłacane w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, a potem dopiero w pieniądzu, przynajmniej u mnie. Swoją drogą to chyba ten zamawiający musiał mieć nowego pracownika, który zapomniał wezwać do przedłużenia ważności wadium, bo pismo z informacją o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą wysyła się od razu jak wpłynie protest, a potem około tygodnia przed upływem ważności wzywa się o przedłużenie wadium na konkretny termin. Ciekawe jednak czy inni arbitrzy nie uznaliby, że skoro wadium, choć w pieniądzu, wniesione było na ustalony okres, to znaczy, że wadium już nie ma, a pieniądze, które były uznawane jako wadium należy bezzwłocznie i bez wezwania zwrócić, a postępowanie unieważnić.