Strona 1 z 1

: 25 paź 2006, 12:22
autor: PiotrW
Dzisiejsza Rzeczpospolita donosi w artykule „Procedury przetargowe będą prostsze” o przyjęciu przez rząd projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z nią próg od którego trzeba będzie stosować ustawę zostanie podniesiony z 6000 do 14000 euro. Procedury uproszczone udzielenia zamówień obowiązywać będą do wartości 137000 lub 211000 euro. Powstanie Krajowa Izba Odwoławcza z zawodowymi składami orzekającymi w miejsce dzisiejszego arbitrażu. Biuletyn Zamówień Publicznych będzie wydawany wyłącznie w formie elektronicznej. O tych i innych zmianach w Rzeczpospolitej.