Udostępnienie do wglądu protokołu postępowania

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
Urzędnik1
Posty: 112
Rejestracja: 16 wrz 2008, 12:40

Post autor: Urzędnik1 » 03 wrz 2012, 9:26

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało zakończone miesiąc temu . Wykonawca został wyłoniony i została zawarta umowa z wybranym wykonawcą. Czy po tym okresie muszę udostępniać protokół postępowania osobom trzecim ?

rafal1201
Posty: 243
Rejestracja: 06 sty 2010, 9:09

Post autor: rafal1201 » 03 wrz 2012, 9:42

Protokół wraz z załącznikami jest jawny, a w Rozporządzeniu w sprawie protokołu postępowania pisze się o "zainteresowanych".
Moim zdaniem absolutnie trzeba udostępnić protokół.

efigy007
Posty: 767
Rejestracja: 11 maja 2011, 10:47

Post autor: efigy007 » 03 wrz 2012, 10:28

jw.

chris061
Posty: 56
Rejestracja: 19 sty 2011, 0:24

Post autor: chris061 » 26 wrz 2012, 8:46

Ja mam pytanie, otóż protokół musimy udostępniać wszystkim zainteresowanym zgadza się ? Np. moja sytuacja jest taka wykonawca otrzymał pismo zawiadamiające o wyborze oferty, ale e-mailem złożył dodatkowo zapytanie o udostępnienie protokołu z postępowania. Czy muszę udostępniać protokół z postępowania drogą elektroniczną ? lub tez czy mogę ?

efigy007
Posty: 767
Rejestracja: 11 maja 2011, 10:47

Post autor: efigy007 » 26 wrz 2012, 8:55

ROZPORZADZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 pazdziernika 2010 r.
w sprawie protokołu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 5. 1. Zamawiajacy udostepnia protokół lub załaczniki do protokołu na wniosek.
2. Udostepnienie protokołu lub załaczników moe nastapic poprzez wglad w miejscu
wyznaczonym przez zamawiajacego, przesłanie kopii poczta, faksem lub droga elektroniczna,
zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 26 wrz 2012, 8:56

Wykonawca może uzyskać wgląd do protokołu w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego. Ponadto wykonawca ma prawo żądać przesłania kopii protokołu pocztą, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z jego wyborem oraz może sporządzać kopie lub odpisy protokołu wraz z załącznikami.

Bez zgody zamawiającego w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie można samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zamawiający ma swobodę w wyborze drogi, jaką wykonawca poinformuje go o chęci otrzymania protokołu, tj.: pisemnie, faksem czy drogą elektroniczną.

Skopiować można zarówno wersję papierową protokołu, jak też wykonanie skanu dokumentu i przesłanie protokołu w wersji elektronicznej do wykonawcy, który zwrócił się z taką prośbą do zamawiającego. Wszelkie przesyłane przez zamawiającego dokumenty nie mogą pozostawać w sprzeczności z obiektywnymi możliwościami technicznymi, którymi dysponuje wykonawca. Odmienne postępowanie może narazić zamawiającego na protesty, ale również na najcięższy zarzut, tj. naruszenie zasady uczciwej konkurencji.
Nie ma obowiązku nieodpłatnego przesłania przez zamawiającego sporządzonego protokołu. W związku z tym zamawiający może obciążyć wykonawcę realnymi kosztami, jakie poniósł w związku z wykonywaniem czynności, tj. opłatami związanymi z przesyłką i powieleniem protokołu. Z żadnego przepisu prawa zamówień publicznych (p.z.p.) nie wynika, że zamawiający ma obowiązek za darmo udostępniać wykonawcy kserokopię protokołu.
Pobieranie opłaty za kserokopię protokołu jest jak najbardziej uzasadnione. Nie można przecież wykluczyć, że protokół będzie bardzo obszerny, a zamawiający nie ma obowiązku samodzielnie ponosić kosztów w związku z wydaniem żądanych dokumentów.
Zamawiający ma obowiązek umożliwić wszystkim zainteresowanym sporządzanie kopii oraz odpisów protokołu, ale wyłącznie pod warunkiem dokonania tych czynności w siedzibie zamawiającego. Z przepisów prawa zamówień publicznych nie wynika zakaz udostępnienia protokołu do skopiowania poza siedzibą zamawiającego, jednakże wynikająca z art. 97 ust. 1 p.z.p. odpowiedzialność za jego przechowywanie w stanie nienaruszonym sprawia, iż zamawiający ma wystarczające uzasadnienie do odmówienia ewentualnym wnioskom w tym zakresie.

chris061
Posty: 56
Rejestracja: 19 sty 2011, 0:24

Post autor: chris061 » 02 paź 2012, 14:17

dziękuje za pomoc :)

ODPOWIEDZ