deklaracja zgodności CE

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
kamwaw
Posty: 1
Rejestracja: 20 kwie 2020, 8:16

deklaracja zgodności CE

Post autor: kamwaw » 20 kwie 2020, 8:24

Witam

Może ktoś miał podobny problem i proszę o radę. Zamawiający w SIWZ określił, iż w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie przez Zamawiającego wezwany i przedstawi karty katalogowe lub inne dokumenty producenta w języku polskim lub tłumaczone na język polski potwierdzające zgodność parametrów technicznych i fizycznych, aktualne świadectwa, certyfikaty bezpieczeństwa, deklarację zgodności CE (jeżeli podlegają oznakowaniu CE), atesty i inne dokumenty potwierdzające spełnienie wszelkich wymogów norm określonych obowiązującym prawem i potwierdzających dopuszczenie do użytku. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia deklaracji zgodności CE dla poszczególnych produktów, natomiast Wykonawca napisał, iż nie jest w stanie przedłożyć tych dokumentów, ponieważ zgodnie z UOKIK:
"Czy deklaracja zgodności zawsze musi być udostępniona konsumentowi?
Nie. Obowiązek załączania deklaracji zgodności dotyczy tylko niektórych grup wyrobów.
Deklaracja zgodności jest, co do zasady, przechowywana przez producenta i przedstawiana na żądanie organów nadzoru rynku w trakcie kontroli. Nie ma wówczas obowiązku okazywania jej konsumentom przy sprzedaży. Do wyrobów, do których nie dołącza się deklaracji zgodności należą m.in. urządzenia ciśnieniowe, sprzęt ochrony indywidualnej (np. kaski rowerowe, okulary słoneczne, ochronne ubranie robocze), wyposażenie morskie, sprzęt elektryczny (sprzęt RTV i AGD itp.).
Są jednak wyroby, dla których istnieje obowiązek dołączenia deklaracji zgodności. Są to m.in. wszelkiego rodzaju maszyny (kosiarki do trawy, wiertarki, szlifierki), telefony komórkowe oraz łodzie rekreacyjne. Deklaracja zgodności stanowi wówczas najczęściej ostatnią stronę instrukcji obsługi, niekiedy jest to odrębny dokument."

Wiem, że zgodnie z rozporządzeniem Zamawiający ma prawo żądać deklaracji CE, ale jak się to ma do zapisów UOKIK? Co w tej sytuacji? Proszę o pomoc.

ODPOWIEDZ