spełnianie warunków działu w postępowaniu

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
klucz
Posty: 2
Rejestracja: 30 cze 2017, 14:16

spełnianie warunków działu w postępowaniu

Post autor: klucz » 30 cze 2017, 14:37

Proszę o pomoc w rozwiązaniu poniższego problemy problemu:

Zamawiający opisał w sposób następujący warunki udziału w postępowaniu :

3. Zdolnosc techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunku:
Wykonawca musi wykazac, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jezeli
okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie wykonał nalezycie, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukonczył realizacje co najmniej:
1. dwóch robót budowlanych polegajacych na budowie, przebudowie lub modernizacji budynku o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 3000 m2.
2. trzech robót budowlanych polegajacych na budowie placu wodnego o wartosci kazdej z wykonanych robót nie mniejszej niz 500 000,00 zł brutto

W przypadku podmiotów działajacych wspólnie zdolnosc techniczna i zawodowa podlega sumowaniu.

Ofertę złożyło konsorcjum X, które na potwierdzenie warunku :
2. trzech robót budowlanych polegajacych na budowie placu wodnego o wartosci kazdej z wykonanych robót nie mniejszej niz 500 000,00 zł brutto

użyczyło referencji od trzech różnych firm. W zobowiązaniu każdej z firm jest wskazanie, iż zakres który będzie wykonywała przy okazji realizacji zamówienia to „”budowa placu wodngo” ( dodam tylko że do wykonania jest jeden plac )

Zamawiający nie uznał takiego stanu rzeczy za nieprawidłowość. Proszę o Państwa opinię w tej sprawie, względnie o jakieś sygnatury wyroków.

Będę zobowiązana. Z góry dziękuję i pozdrawiam

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 30 cze 2017, 14:43

A jakie było uzasadnienie nieprawidłowości?

klucz
Posty: 2
Rejestracja: 30 cze 2017, 14:16

spełnianie warunków działu w postępowaniu

Post autor: klucz » 30 cze 2017, 14:49

Skromnie uważam, że skoro zamawiający wymaga trzech robót, to wykonawca użyczając te roboty od trzech różnych podmiotów nie potwierdza spełniania warunku udziału. W mojej ocenie trudno zsumować doświadczenie 3 podmiotów jeżeli żaden z nich nie posiada powtarzalnego doświadczenia. ( znalazła jeden wyrok KIO 1714/16)
Akceptacja takiego stanu rzeczy przez Zamawiającego jest dla mnie nieco nielogiczna, ale posiadam ubogie doświadczenie, dlatego proszę o wsparcie, względnie o podsunięcie innych sygnatur, które poparłyby moją teorię

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 03 lip 2017, 9:47

Wystarcza posiadanie wymaganego doświadczenia (wiedzy) przez jednego z uczestników konsorcjum. Niestety orzecznictwo KIO i doktryna różnie odnoszą się do kwestii sumowania doświadczenia konsorcjum. Mniejszościowy jest pogląd, że niepełnego doświadczenia wykonawców nie można sumować w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a w konsekwencji gdy dwaj konsorcjanci z osobna nie są jeszcze w pełni doświadczeni w wymaganym zakresie, uznaje się, że łącznie także nie mają doświadczenia. Przeważa jednak stanowisko odmienne.
Formułowane przez zamawiającego wymogi związane z wiedzą i doświadczeniem trzeba każdorazowo oceniać stosownie do jego obiektywnych potrzeb. Dopuszczalne jest, aby organizator przetargu oczekiwał doświadczenia w realizacji 2 robót i aby wymóg ten odnosił się do każdego konsorcjanta z osobna. Umożliwienie łączenia potencjału członków konsorcjum nie w każdej sytuacji jest celowe i uzasadnione. Tak wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z 12 listopada 2014 r. (sygn. akt VIII Ga 327/14).
Moim zdaniem skoro zamawiający nie dał żadnego zastrzeżenia wiedza i doświadczenie sumują się.

ODPOWIEDZ