Znaleziono 237 wyników

autor: Grażyna
10 sty 2014, 11:41
Forum: Problemy w udzielaniu zamówień publicznych
Temat: Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 2677

Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane

Na stronie UZP znajduje się opinia dot. szacowania wartości zamówienia na r.b - z dnia 31.12.2013 r. Jest w niej m.in takie stwierdzenie: "Wobec powyższego szacując wartość robót budowlanych, niezbędnych do realizacji obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy Pzp, nawet jeżeli roboty te odnoszą się do...
autor: Grażyna
10 sty 2014, 8:44
Forum: Problemy w udzielaniu zamówień publicznych
Temat: Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 2677

Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane

Witam
Gmina w b.r przewidziała udzielenie 3 zamówień polegających na remoncie dachów, ale w różnych budynkach.
Czy w takim przypadku wskazane roboty należy potraktować jako jedno zamówienie, i tym samym zsumować wartość poszczególnych robót?
autor: Grażyna
17 maja 2013, 12:30
Forum: Problemy w udzielaniu zamówień publicznych
Temat: Oferty dodatkowe
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1836

Oferty dodatkowe

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty, dwie o takiej samej cenie. Zgodnie z art. 91.5 W. zostali wezwani do złożenia dodatkowych ofert. Jeden złożył, drugi nie. Pytanie, co z W. który nie złożył dodatkowej oferty?
autor: Grażyna
19 mar 2013, 10:02
Forum: Przetargi i zamówienia publiczne
Temat: Szacowanie robót budowlanych
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 2008

Szacowanie robót budowlanych

Czy remonty różnych ulic (w danym roku budżetowym) należy szacować razem czy osobno?
autor: Grażyna
05 wrz 2008, 14:03
Forum: Problemy w udzielaniu zamówień publicznych
Temat: tłumaczenie dokumentów
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 6879

tłumaczenie dokumentów

Wyrok odnoszący się do pkt. 1 jest z 7.09.2006 r., natomiast wyrok dot. pkt. 2 z 26 lipca 2006 r. Jak dobrze pamiętam (mogę się mylić) we wcześniejszym rozporządzeniu dot. dokumentów ... był wyraźny zapis, iż dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Wracając do ...
autor: Grażyna
05 wrz 2008, 12:23
Forum: Problemy w udzielaniu zamówień publicznych
Temat: tłumaczenie dokumentów
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 6879

tłumaczenie dokumentów

W sprawie tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego znalazłam wyroki mówiące o tym, iż: 1. Wykonawca sam może przetłumaczyć dokument 2. Wykonawca musi dołączyć dokument wraz z tłumaczeniami przysięgłymi na język polski. Przyjmując pkt. 1 - co w sytuacji, kiedy Zamawiający stwierdzi, że prze...
autor: Grażyna
05 wrz 2008, 10:14
Forum: Problemy w udzielaniu zamówień publicznych
Temat: tłumaczenie dokumentów
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 6879

tłumaczenie dokumentów

W większości przypadków Zamawiający w SIWZ stosują zapis "Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski i poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
Proszę o opinie w tej sprawie
autor: Grażyna
28 sie 2008, 15:06
Forum: Problemy w udzielaniu zamówień publicznych
Temat: Kosztorys ofertowy
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 2937

Kosztorys ofertowy

Zamawiający w SIWZ zawarł zapis:
Wymagania dotyczące oferty:
kosztorys ofertowy,
oświadczenie Wykonawcy z art. 36 ust. 4 ustawy...
Do oferty Wykonawca nie dołączył kosztorysu ofertowego,wynagrodzenie w postępowaniu jest wynagrodzeniem ryczałtowym, czy w tym przypadku należy odrzucić ofertę?
autor: Grażyna
28 sie 2008, 9:49
Forum: Problemy w udzielaniu zamówień publicznych
Temat: Referencje
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 4639

Referencje

My tez mamy watpliwości, dlatego prosiłabym chociaz o jeden wyrok w/w sprawie.
autor: Grażyna
27 sie 2008, 11:02
Forum: Problemy w udzielaniu zamówień publicznych
Temat: Referencje
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 4639

Referencje

Zamawiający wymagał aby wykonawca wykazał się zrealizowanymi 2 robotami budowlanymi na kwotę 500.000 zł każda. Do oferty W dołączył wykaz, w którym napisał, iż wykonał te prace na kwoty 500 tyś zł. każda, natomiast w dołączonych referencjach jest zapis: Wykonawca X oraz Wykonawca Y jako członek kons...
autor: Grażyna
27 sie 2008, 10:01
Forum: Problemy w udzielaniu zamówień publicznych
Temat: Referencje
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 4639

Referencje

Wykonawca do oferty załaczył referencje wystawione na 3-ch konsorcjantów na ogólna wartość np.100 zł. Czy w tej sytuacji Zamawiający przyjmuje w/w referencje dla 1 konsorcjanta w całości, przyjmując wartość realizacji prac (podaną dla 3-ch konsorcjantów), czy kazdy członek konsorcjum powinien uzyska...
autor: Grażyna
25 sie 2008, 12:58
Forum: Problemy w udzielaniu zamówień publicznych
Temat: Warunki udziału w postępowaniu
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 2140

Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z § 3.1 Rozporządzenia Rady Ministró z dnia 19 maja 2006r.w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowalne odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiajacy może żądać np. próbek, kart technicznych, certyfikatów itp. Proszę o wyjaśnienie czy są to warunki udziału w postęp...
autor: Grażyna
11 sie 2008, 14:32
Forum: Problemy w udzielaniu zamówień publicznych
Temat: Powtórzenie oprotestowanej czynności
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 4316

Powtórzenie oprotestowanej czynności

Nie wiem czy dobrze zrozumiałam.
Dzisiaj wysyłam rozstrzygnięcie protestu oraz wezwanie do uzupełnienia dokumentów. Po otrzymaniu dokumentów mam zawiadomić wykonawców o powtórzonej czynności, a potem w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dobrze zrozumiałam?
autor: Grażyna
11 sie 2008, 12:54
Forum: Problemy w udzielaniu zamówień publicznych
Temat: Powtórzenie oprotestowanej czynności
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 4316

Powtórzenie oprotestowanej czynności

Zamawiający uwzględnił protest. W związku z tym iż oferta nie była badana (odrzucono na podst. 89.1.2), Zamawiający wzywa teraz Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Czy informację o powtórzeniu czynności na podst. 183.6 Zamawiający na tym etapie przekazuje Wykonawcom, czy na etapie wyboru najkorzys...
autor: Grażyna
30 lip 2008, 11:10
Forum: Problemy w udzielaniu zamówień publicznych
Temat: Ogłoszenie o zamówieniu
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 2424

Ogłoszenie o zamówieniu

W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający zaznaczył, iż nie przysługuje Wykonawcy odwołanie, tymczasem zgodnie z art. 184 Pzp odwołanie przysługuje, co w tej sytuacji?
Czy jest to przesłanka do uniewaznienia postępowania?