Znaleziono 105 wyników

autor: maniutek23stan
11 mar 2018, 16:46
Forum: Przetargi i zamówienia publiczne
Temat: Aktualność dokumentów
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 871

Aktualność dokumentów

Witam, Zwracam się z takim zapytaniem dotyczącym art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. Stan faktyczny: Został ogłoszony przetarg na roboty budowlane, poniżej progów unijnych. Termin składania ofert 26.02.18 r. W wyznaczonym terminie złożono 4 oferty. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostaje...
autor: maniutek23stan
11 mar 2018, 15:04
Forum: Przetargi i zamówienia publiczne
Temat: Jedz a osoba nieprowadząca działalności gospodarczej
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 878

Jedz a osoba nieprowadząca działalności gospodarczej

Witam Zwracam się z takim zapytaniem dotyczącym wypełnienia Jedz w przypadku osoby nieprowadzającej działalności gospodarczej. 1 Jedz część III litera C wiersz drugi, który brzmi: ?Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postę...
autor: maniutek23stan
04 mar 2018, 15:11
Forum: Przetargi i zamówienia publiczne
Temat: Spółka jawna
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 839

Spółka jawna

Witam, Zwracam się z takim zapytaniem dotyczącym spółki. W przetargu na roboty budowlane zostało złożone cztery ofert. jedna oferta złożona jest przez spółkę jawną. W krs społki janwej wskazanych jest dwóch wspólników, w którym każdy wspólnik reprezentuje spółke samodzielnie. Oferta podpisana jest p...
autor: maniutek23stan
26 wrz 2017, 10:35
Forum: Przetargi i zamówienia publiczne
Temat: Przedłużenie terminu realizacji
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 792

Przedłużenie terminu realizacji

Dzień dobry, Zwracam się z takim zapytaniem dot. umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stan faktyczny: Mamy podpisaną umowę na roboty budowlane polegającą na przebudowę budynku mieszkalnego. Termin realizacji 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Niedługo minie termin na zakończenie tej roboty, jed...
autor: maniutek23stan
16 wrz 2017, 18:49
Forum: Problemy w udzielaniu zamówień publicznych
Temat: Zapytanie ofertowe dot. usług geodezyjnych
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 826

Zapytanie ofertowe dot. usług geodezyjnych

Witam, Zwracam się z takim zapytaniem dotyczącym zapytania ofertowego dot. usług geodezyjnych. Stan faktyczny: Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro. Zapytanie ofertowe dot. usług geodezyjnych zostało wysłane do kilku wykonawców, którzy tym się zajmują oraz zostało zamieszczone na stronie interneto...
autor: maniutek23stan
21 maja 2017, 22:26
Forum: Przetargi i zamówienia publiczne
Temat: Protokół postępowania
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 756

Protokół postępowania

Witam, Zwracam się z takim zapytaniem dotyczącym wypełniania protokołu postępowania w przetargu nieograniczonym. Chodzi dokładnie o pkt 10 Miejsce i termin składania ofert ppkt 4 Powody odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert. Co dokładnie powinno wpisać ...
autor: maniutek23stan
09 maja 2017, 21:26
Forum: Przetargi i zamówienia publiczne
Temat: Spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 713

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu

Witam, Zwracam się z takim zapytaniem. Przetarg na robotę budowlaną. Wykonawca złożył ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Jego oferta okazuje się najkorzystniejsza, jednakże mam zapytania w związku z jego ofertą, tj.: 1. Wymagane było na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postę...
autor: maniutek23stan
04 maja 2017, 10:53
Forum: Przetargi i zamówienia publiczne
Temat: Cena ryczałtowa
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 731

Cena ryczałtowa

Witam, Zwracam się z takim zapytaniem. Ogłoszony został przetarg nieograniczony na przebudowę istniejącego budynku. Wynagrodzenie w przetargu jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Nie było wymagany kosztorys, żeby wykonawca załączył do oferty. Na to zamówienie przeznaczono kwotę 300 000,00 zł brutto. W p...
autor: maniutek23stan
12 mar 2017, 20:07
Forum: Problemy w udzielaniu zamówień publicznych
Temat: Oświadczenia
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 942

Oświadczenia

Witam, Zwracam się z takim zapytaniem, tj. 1. Dotyczy oświadczenia, jedno dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu a drugie dot. braku podstaw wykluczenia. Jak będzie w przypadku wykonawców wspólnie wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia, czy każdy z nich musi złożyć oświadczenie d...
autor: maniutek23stan
10 sty 2016, 16:06
Forum: Przetargi i zamówienia publiczne
Temat: Wadium
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 719

Wadium

Witam, Zwracam się z takim zapytaniem. Zostaje ogłoszony przetarg poniżej progów unijnych na roboty budowlane. Wymagane było wniesienie przez każdego z wykonawców wadium. Wpływa 7 ofert., w tym 3 oferty zabezpieczono wadium w formie pieniężnej, pozostałe w formie gwarancji wadialnej. Otwarcie ofert ...
autor: maniutek23stan
06 sty 2016, 15:31
Forum: Przetargi i zamówienia publiczne
Temat: Polisa oc
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 671

Polisa oc

Dzień dobry, Zwracam się z takim zapytaniem. Został ogłoszony przetarg. Termin składania ofert był 16.12.2015 r. Wykonawca złożył polisę na 100 000,00 zł, która obowiązuje od dnia 26.08.2015 do dnia 25.08.2016. Zamawiający wymagał polisy ubezpieczeniowej w wysokości 150 000,00 zł. Zamawiajacy wezwał...
autor: maniutek23stan
05 sty 2016, 9:45
Forum: Przetargi i zamówienia publiczne
Temat: Przesuniecie terminu na uzupełenienie dokumentów
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 888

Przesuniecie terminu na uzupełenienie dokumentów

Dzień dobry, Zwracam się z takim zapytaniem. Ogłoszony został przetarg na budowę wiaty. Zostało złożonych osiem ofert. W dniu 28.12.15 r. wezwano do uzupełnienia dokumentów firme x. Termin na ich złożenie wyznaczonoa na dzień 04.01.16 r. do godz. 12. wykonawca złozyl podanie o przesunięcie terminu n...
autor: maniutek23stan
02 sty 2016, 21:44
Forum: Przetargi i zamówienia publiczne
Temat: Brak uzupełnionego dokumentu
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 730

Brak uzupełnionego dokumentu

Witam Zwracam się z taką sytuacją, pierwszy raz mi się zdarzyła, nie wiem czy któs miał ją czy nie. Stan faktyczny: wykonawca x złożył ofertę, oferta na chwile obecna jest najkorzytsniejsza. Jednakże w tej ofercie brak jest informacji banku lub kasy o posiadanych środkach finansowych. W związku z ty...
autor: maniutek23stan
01 sty 2016, 21:49
Forum: Przetargi i zamówienia publiczne
Temat: Wezwanie do złożenia wyjaśnień i kryteria oceny ofert
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 883

Wezwanie do złożenia wyjaśnień i kryteria oceny ofert

Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu kilku kwestii związanych z przetargiem, tj.: 1) Wykonawca został wezwany na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp na złożenie wyjaśnień dotyczącego wykazu osób i wykazu sprzętu. Został wyznaczony tydzień na złożenie przez niego wyjaśnień. Wykonawca nie...
autor: maniutek23stan
26 gru 2015, 13:23
Forum: Przetargi i zamówienia publiczne
Temat: Wadium
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 743

Wadium

Witam, Zwracam się z takim zapytaniem dotyczącym wadium. Zamawiający ogłosił przetarg na robotę budowlaną polegającą na rozbudowie szkoły podstawowej. Zostało złożonych 6 ofert. Wymagane było wadium. Każdy wykonawca zabezpieczył swoją ofertę wadium. W toku sprawdzania ofert okazało się, że każda ofe...