Znaleziono 2188 wyników

autor: PiotrW
03 cze 2013, 15:29
Forum: Przetargi i zamówienia publiczne
Temat: art. 26 ust. 2b Pzp
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 4394

art. 26 ust. 2b Pzp

Osobami można dysponować np. na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia. Potencjałem technicznym – autobusami można dysponować np. na podstawie użyczenia przez inny podmiot. Doświadczenie można przekazać np. wykonując część zamówienia siłami innego podmiotu, ewentualnie w pewnych prz...
autor: PiotrW
03 cze 2013, 15:17
Forum: Przetargi i zamówienia publiczne
Temat: art. 26 ust. 2b Pzp
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 4394

art. 26 ust. 2b Pzp

A pod jakim względem konkretnie wezwał zamawiajacy? Potencjału technicznego, osobowego, doświadczenia, finansów?
autor: PiotrW
03 cze 2013, 15:07
Forum: Przetargi i zamówienia publiczne
Temat: art. 26 ust. 2b Pzp
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 4394

art. 26 ust. 2b Pzp

Nie ma w tym nic sprzecznego, ani problematycznego. Art. 26 ust 2b zdanie pierwsze mówi: „Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go ...
autor: PiotrW
03 cze 2013, 14:52
Forum: Środki ochrony prawnej
Temat: Terminy KIO
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 5936

Terminy KIO

Wykonawca ma 5 dni na złożenie odwołania na treść ogłoszenia o zamówieniu, ale w przypadku zamówienia poniżej progów unijnych dotyczyć to może wyłącznie opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, a nie całej treści ogłoszenia i siwz. Gdy wykonawca widzi podstawę do wniesienia od...
autor: PiotrW
03 cze 2013, 14:39
Forum: Prawo zamówień publicznych
Temat: Zatrzymanie wadium z art. 46 ust. 4a
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 3704

Zatrzymanie wadium z art. 46 ust. 4a

Na pytanie użytkownika „aak” nie ma możliwości udzielenia jednoznacznej odpowiedzi, bo takiej nie ma. Przepis art. 46 ust. 4a jest różnie interpretowany i po prostu nie można powiedzieć jakie rozwiązanie jest jedynie słuszne. Prosisz o „jednoznaczną” odpowiedź, ale wierz mi, że jeśli ktoś na taki te...
autor: PiotrW
13 sie 2010, 8:22
Forum: Przetargi i zamówienia publiczne
Temat: środki finansowe lub zdolność kredytowa
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 6834

środki finansowe lub zdolność kredytowa

Z kredytem odnawialnym może być taki problem, że może być wykorzystany w znacznej części, przez co wykonawca nie posiada aktualnie żądanej zdolności kredytowej. Fakt posiadania w rachunku kredytu odnawialnego nie oznacza wprost, ze wykonawca może z tej kwoty jeszcze korzystać. Na miejscu zamawiające...
autor: PiotrW
09 sie 2010, 13:58
Forum: Problemy w udzielaniu zamówień publicznych
Temat: zabezpieczenie- wielki problem co robić
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 3377

zabezpieczenie- wielki problem co robić

Przed zakończeniem ważności tej gwarancji wykonawca musi wnieść nową gwarancję na pozostałe 30%. Żaden stary wyrok nic nie rozwiąże. Teraz gwarancja jest na 100% i jest dobrze. Problem będzie tylko wtedy gdy wykonawca nie zechce wnieść nowej. Trzeba więc będzie go "przycisnąć", że to jest jego obowi...
autor: PiotrW
09 sie 2010, 13:54
Forum: Problemy w udzielaniu zamówień publicznych
Temat: warunki udziału
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1832

warunki udziału

Nie ma się nad czym zastanawiać. Jeśli chodzi o doświadczenie trzeba wzywać do uzupełnień. Możliwa jest sytuacja, że ktoś zapomniał w wykazie o jakimś doświadczeniu albo celowo pominął bo myślał, że to co napisał wystarczy aż nadto. Niech napisze, że nie ma nic więcej doświadczenia to wtedy wyklucza...
autor: PiotrW
06 sie 2010, 9:47
Forum: Problemy w udzielaniu zamówień publicznych
Temat: czy słusznie uniewazniono postepowanie
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 4042

czy słusznie uniewazniono postepowanie

Właśnie tak się ma do Rozporządzenia w sprawie dokumentów, że Rozporządzenie to nie przewiduje możliwości żądania aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Nowe Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może ...
autor: PiotrW
05 sie 2010, 11:49
Forum: Problemy w udzielaniu zamówień publicznych
Temat: czy słusznie uniewazniono postepowanie
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 4042

czy słusznie uniewazniono postepowanie

Postępowanie unieważnione niesłusznie. Po pierwsze nie wolno żądać odpisu z ewidencji działalności gospodarczej (chyba, że to przetarg wszczęty przed 31 grudnia 2009 r.), od osób fizycznych żądać można tylko oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Po drugie nawet w sytuacji wykrycia...
autor: PiotrW
04 sie 2010, 15:01
Forum: SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Temat: koszt przygotowania SWIZ
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 4817

koszt przygotowania SWIZ

Przede wszystkim oceń na ile ty sama wyceniasz swój czas poświęcony na przygotowanie specyfikacji. 5 dni roboczych to około jedna czwarta miesiąca roboczego, a więc raczej oczywiste, że nie możesz pracować za pieniądze mniejsze niż być zarobiła w tym samym czasie wykonując inne obowiązki. Dodatkowo ...
autor: PiotrW
03 sie 2010, 8:31
Forum: Problemy w udzielaniu zamówień publicznych
Temat: prywatne pytanie
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 3886

prywatne pytanie

Cóż, trudno ukryć, że uległem niejakiemu „uśpieniu” jeśli chodzi o aktywność forumową, na rzecz aktywności zawodowej właśnie. Piszę do Monitora Zamówień Publicznych, prowadzę szkolenia, współpracuję z wykonawcami i zamawiającymi, a poza tym kieruję moim działem w pracy, tak więc często nie ma czasu ...
autor: PiotrW
15 gru 2009, 12:48
Forum: Przetargi i zamówienia publiczne
Temat: Jak ogłosić w BZP uniewaznienie postepowania?
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 5307

Jak ogłosić w BZP uniewaznienie postepowania?

Nie ma takiego "druku". W BZP nie zamieszczamy informacji o unieważnieniu postępowania.
autor: PiotrW
14 gru 2009, 13:35
Forum: Przetargi i zamówienia publiczne
Temat: czy muszę odpowiedziec na pytania?
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 3574

czy muszę odpowiedziec na pytania?

Oto wprowadzone zmiany: Art. 38. 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 2) na 4 dni przed u...
autor: PiotrW
14 gru 2009, 10:41
Forum: Przetargi i zamówienia publiczne
Temat: art. 87 ust. 2 pkt. 2
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 3355

art. 87 ust. 2 pkt. 2

Nie trzeba czekać 7 dni. Nie ma takiego nakazu. Jeśli ktoś chce protestować na poprawki może to robić nawet po wyborze najkorzystniejszej oferty, byle zmieścił się w terminie na protest.