Zaleganie z podatkami

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
izabella
Posty: 25
Rejestracja: 30 paź 2008, 14:53

Post autor: izabella » 18 paź 2010, 14:58

Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego - otwarcie ofert nastąpiło 7.10.2010 r.
We wrześniu b.r. do tut. urzędu wpłynęło "zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność pieniężną u dłużnika zajętej wierzytelności innego niż pracodawca, organ rentowy lub bank".
Powyższe zawiadomienie dotyczy Wykonawcy, który w niniejszym postępowaniu złożył ofertę, ale podlega wykluczeniu, z powodu nie wniesienia wadium do upływu terminu składania ofert.
W jego ofercie znajduje się oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z którego nie wynika iż zalega z uiszczeniem podatków...

Jakie czynności powinien dokonać Zamawiający?
1. Czy wystąpić do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień w ww. zakresie?
2. Czy wystąpić do US, czy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie....? US na odpowiedź ma 30 dni. Czy w takim przypadku możemy zawrzeć umowę z innym wykonawcą, czy też musimy wyjaśnić sprawę do końca?

ODPOWIEDZ