Wadium a konsorcjum - w orzecznictwie KIO

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
wadialny

Wadium a konsorcjum - w orzecznictwie KIO

Post autor: wadialny » 08 sty 2018, 2:08

Czy w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej kształtuje się nowa linia orzecznicza dotycząca wniesienia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia?

W wyroku z dnia 7 lipca 2017 r., KIO 1222/17; KIO 1224/17, Krajowa Izba Odwoławcza ponownie odniosła się do problematyki wniesienia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Skład orzekający uznał, że w treści gwarancji wadialnej wykonawca musi być wskazany prawidłowo - a zatem muszą być w niej wymienieni wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, a jeżeli wymieniony jest jeden z tych wykonawców, to powinno być zaznaczone, że składa on ofertę wspólną wraz z innymi wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia. Krajowa Izba Odwoławcza uznała jednocześnie (powołując się na m. in. na wyroki z dnia 22 maja 2015 r., sygn. KIO 974/15, z 1 dnia lipca 2015 r., KIO 1251/15, z dnia 14 września 2015 r., KIO 1881/15, z dnia 17 września 2015 r., KIO 1936/15, z dnia 8 października 2015 r., KIO 2067/15, KIO 2069/15, KIO 2071/15), że odmienne stanowisko jest niezgodne z przepisami Pzp.

ODPOWIEDZ