Przedłużenie terminu realizacji

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
maniutek23stan
Posty: 105
Rejestracja: 10 maja 2010, 15:40

Przedłużenie terminu realizacji

Post autor: maniutek23stan » 26 wrz 2017, 10:35

Dzień dobry,

Zwracam się z takim zapytaniem dot. umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stan faktyczny: Mamy podpisaną umowę na roboty budowlane polegającą na przebudowę budynku mieszkalnego. Termin realizacji 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Niedługo minie termin na zakończenie tej roboty, jednakże wykonawca, nie wyrobi się w terminie. Złożył wniosek o przesunięcie roboty o jeden miesiąc a uzasadnienie jakie podał to warunki pogodowe. Mamy udokumentowane że w trakcie trwania roboty były złe warunki pogodowe, że w tym czasie wykonawca nie mógł faktycznie realizować przedmiotu zamówienia, i to powodowało że nie jest niestety możliwe zakończenie w terminie roboty budowlanej. Zmiany warunków umowy zostały szczegółowo opisane w siwz i w ogłoszeniu o zamówieniu. Pierwszy raz będę miał taka sytuację odnośnie tego. Wcześniej jak realizowaliśmy inwestycje na roboty budowlane wykonawcom udawało się wykonać przedmiot zamówienia w terminie. Mając na uwadze powyższe:
1. czy zmiana umowy będzie prawidłowa na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp dot. zmiany terminu wykonania umowy?
2. Czy zmiana umowy będzie powodowała że trzeba będzie umieścić tą informacje w BZP o zmianie umowy?
3. Czy jeszcze trzeba sporządzić jakieś inne dokumenty procz aneksu?
Z góry dziękuje za udzieloną pomoc w tym zakresie.

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 27 wrz 2017, 15:01

Zmianę terminu ze względu na warunki pogodowe trzeba bardzo dobrze uzasadnić, często są kłopoty przy ewentualnej kontroli, ale nie przeczę że nie ma takiej możliwości o ile oczywiście została przewidziana w SIWZ.
Co do zmiany ogłoszenia, uważam że nie gdyż:
"Niemożność przewidzenia określonego zdarzenia zasadniczo ocenia się jako nikłe prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnej sytuacji. Do tego rodzaju sytuacji zalicza się zdarzenia, których zaistnienie w normalnym toku rzeczy było mało prawdopodobne, przy czym możliwość przewidywalności określonych sytuacji przez zamawiającego powinna być określona w sposób obiektywny. Konieczne zatem będzie wykazanie przez zamawiającego, że mimo zachowania należytej staranności nie można było obiektywnie przewidzieć wystąpienia wyjątkowej sytuacji, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Okoliczności wywołane przez samego zamawiającego nie mogą być uznane za okoliczności nieprzewidywalne, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 PrZamPubl, o ile nie działał z należytą starannością. Za nieprzewidywalną można uznać jedynie taką sytuację, której wystąpienie w normalnym stanie rzeczy byłoby mało prawdopodobne, tj. m.in. zjawiska losowe i niezależne od zamawiającego, np. klęski żywiołowe (powodzie, lawiny, sezonowe pożary itp.), katastrofy, awarie, niespodziewane wypadki itp. O nieprzewidywalności zjawiska można natomiast mówić w sytuacji, gdy mimo że dane zjawisko występuje na danym obszarze regularnie, to jego skala przekracza jego standardowy zakres w porównaniu z poprzednimi okresami (wyr. NSA z 26.7.2002 r., II SA 756/02, niepubl.)."

ODPOWIEDZ