Kierownik budowy jako podmiot trzeci

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
s.sz
Posty: 2
Rejestracja: 28 lip 2015, 13:23

Post autor: s.sz » 28 lip 2015, 13:28

Oferent polegając na kierowniku budowy jako na podmiocie trzecim pisze pisemne zobowiązanie kierownika do oddania mu sie do dyspozycji.
Co wpisać w zobowiązaniu: zakres / sposób udostępniania ?

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 28 lip 2015, 14:24

Ja, niżej podpisany XY, będąc upoważniony do reprezentowania
spółki ABC (określenie podmiotu udostępniającego
zasób) oświadczam, że ww. podmiot:
1. odda wykonawcy Z (określenie podmiotu, któremu zasób
zostanie oddany) zasób w postaci wiedzy i doświadczenia
w …/w zakresie … (określenie zasobu i zakresu udostępnienia);
2. wskazany wyżej w pkt 1 zasób będzie wykorzystywany
przez wykonawcę przy realizacji zamówienia w następujący
sposób/poprzez … (określenie sposobu wykorzystania
przez wykonawcę z udostępnianych zasobów przy
realizacji zamówienia, np. podwykonawstwo, doradztwo,
konsultacje, itp.);
3. Spółka ABC będzie brała udział w realizacji zamówienia
publicznego na … (określenie przedmiotu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego) w zakresie realizacji
… (np. wszystkich robót budowlanych polegających na …,
wskazanie określonych robót/części robót budowanych,
etapów, zakresów prac, itp.) przez okres … (np. 6 miesięcy,
realizacji etapu nr I, cały okres realizowania umowy zawartej
w wyniku niniejszego postępowania, itp.).
4. Spółkę ABC będzie łączył z wykonawcą Z stosunek oparty
na…, w ramach którego nastąpi udostępnienie wskazanego
zasobu (informacja o charakterze stosunku, jaki będzie
łączył wykonawcę Z i Spółkę ABC, np. umowa cywilnoprawna,
itp.).

ODPOWIEDZ