Ochrona dokumentów wykorzystując tajemnicę przedsiębiors

Ustawa Prawo zamówień publicznych i jej interpretacja. Praktyczne problemy ze stosowaniem ustawy przy prowadzeniu postępowania o zamówienia publiczne
BelHeI
Posty: 50
Rejestracja: 27 cze 2012, 11:28

Post autor: BelHeI » 28 kwie 2015, 9:57

Witam serdecznie,

Jakie dokumenty można wykazać jako niedostęne dla osób trzecich wykorzystując tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?
I jakie można zastosować uzasadnienie?

Pozdrawiam,

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 28 kwie 2015, 11:56

Wykluczone jest utajnienie przez wykonawcę informacji, które podawane są do publicznej wiadomości podczas otwarcia ofert, tj.:

nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy,

informacji dotyczącej ceny,

terminu wykonania zamówienia,

okresu gwarancji,

warunków płatności zawartych w ofertach.

Co do zasady możliwe jest również zastrzeżenie przez wykonawcę w trybie art. 8 ust. 3 ustawy informacji dotyczących podwykonawców lub podmiotów użyczających swe zasoby, jeżeli wykonawca wykaże, że posiadają one wartość gospodarczą.

Tajemnica przedsiębiorstwa nie może ograniczać konkurencji

W celu rozstrzygnięcia, czy dokonane przez wykonawcę w trybie art. 8 ust. 3 ustawy zastrzeżenie jest zgodne z prawem, należy przeanalizować definicję pojęcia „tajemnicy przedsiębiorstwa” zawartą w art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. – Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), zgodnie z którą – cyt.:

„Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.

ODPOWIEDZ