problem z zestawieniem w kosztorysie

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
zett
Posty: 74
Rejestracja: 01 kwie 2011, 8:46

Post autor: zett » 18 lip 2014, 17:00

Zamawiający umieścił w SIWZ taki zapis: "Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego, który należy wykonać metodą uproszczoną,zawierający ceny jednostkowe
elementów robót i szczegółowe zestawienie R.M.S.
Kosztorys ofertowy jest niezbędny do rozliczenia robót budowlanych.
W przypadku nie
dołączenia kosztorysu ofertowego do oferty, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona..."


Sporządziłem kosztorysy, dołączyłem do oferty natomiast przez nieuwagę nie dołączyłem szczegółowego zestawienia R.M.S. - i teraz pytanie co może zrobić Zamawiający?

odrzuci?

wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 19 lip 2014, 15:43

Zasadniczo, przy wynagrodzeniu ryczałtowym brak dołączenia do oferty wymaganego kosztorysu z reguły nie skutkuje odrzuceniem oferty. Wszystko zależy od zapisów siwz i roli, jaka została w niej przewidziana dla kosztorysu. Przyjmuje się, że jeśli kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym żądany był jedynie w celach pomocniczych i informacyjnych, oferty go nie zawierającej nie należy odrzucać na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający żądają z reguły kosztorysów przy wynagrodzeniu ryczałtowym jako elementów pomocniczych niepodlegających ocenie, a służących jedynie np. jako materiał uwiarygodniający cenę ofertową.
W tym wypadku raczej odrzuci jako oferta niezgodna z SIWZ, gdyż miał służyć w innym celu.
Wszystko jednak zależy od zapisów w SIWZ.
Pomocny może okazać się wyrok:
"Brak kosztorysu nie uzasadnia odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w przypadku, gdy cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową, a przedmiot zamówienia, do wykonania którego będzie zobowiązany wykonawca, został opisany poprzez odwołanie do dokumentacji technicznej, a nie do kosztorysu ofertowego (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 2 sierpnia 2010 r.; sygn. akt KIO 1516 /10)."

zett
Posty: 74
Rejestracja: 01 kwie 2011, 8:46

Post autor: zett » 21 lip 2014, 10:55

panie Januszu może to trochę rozjaśni:

zapisy w SIWZ dot. sposobu obliczenia ceny - "...Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia ryczałtowego, jaką Wykonawca chce uzyskać
za wykonanie całego przedmiotu zamówienia zgodnie z definicją tego wynagrodzenia podaną
w m.in. art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2014 r.. poz. 121).
Oznacza to, że Wykonawca przygotowując ofertę oprócz prac i obowiązków wynikających
z projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wzoru
umowy, powinien przewidzieć wszystkie koszty i okoliczności, które towarzyszą lub mogą
towarzyszyć wykonaniu tego zamówienia i które są konieczne dla prawidłowej jego realizacji.
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe
oszacowanie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a żadne
niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania, brak staranności Wykonawcy w obliczeniu
wynagrodzenia ofertowego nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia
ryczałtowego podanego w ofercie.
5. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę w oparciu o dokumentację projektową
udostępnioną przez Zamawiającego, tj.: projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz wzór umowy.
Udostępnione przedmiary robót stanowią tylko materiał informacyjny i pomocniczy.
W przypadku różnic pomiędzy przedmiarem a projektem należy przyjąć jako podstawę projekty..."

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 21 lip 2014, 11:18

Moim zdaniem po powyższych zapisach nie ma podstaw do odrzucenia.

zett
Posty: 74
Rejestracja: 01 kwie 2011, 8:46

Post autor: zett » 21 lip 2014, 12:51

dziękuję za odpowiedź
pozdrawiam
Rafał
Ostatnio zmieniony 21 lip 2014, 12:51 przez zett, łącznie zmieniany 1 raz.

ODPOWIEDZ