Jeden z oferentów przekreślił samodzielnie zapis we wzorz

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
bólgłowy
Posty: 4
Rejestracja: 21 mar 2013, 14:43

Post autor: bólgłowy » 18 lip 2014, 12:29

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu obejmuje parafowany przez wykonawcę wzór umowy.
Jeden z oferentów zaparafował i dołączył ten dokument, ale wykreślił i zaparafował punkt dotyczący wystawienia przez certyfikatu po przeszkoleniu personelu zamawiającego.
Oferent nie zadawał wcześniej pytania o modyfikację lub wykreślenie tego zapisu.

Jednocześnie, oferent podpisał na formularzu ofertowym oświadczenie, że "załączone do SIWZ postanowienia umowy / wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego."

Jak to potraktować?
Czy jest to niedozwolona modyfikacja załącznika SIWZ przez oferenta (postanowień umowy) i należy ofertę odrzucić?
Z drugiej strony, oferent podpisał się pod oświadczeniem o akceptacji wzoru umowy, więc może należałoby uznać ofertę za ważną? Ale tutaj pojawia się kolejna wątpliwość, jeżeli oferent składa oświadczenie o akceptacji postanowień umowy, a potem wykreśla jeden zapis w umowie, to czy to nie jest sprzeczność? Czy taką ofertę można rozpatrywać?
Idąc jeszcze dalej, jeżeli taka oferta zostanie wybrana, to czy oferent może uchylić się od podpisania umowy zawierającej przekreślony przez niego zapis? Czy Zamawiający nie naraża się na spór z Oferentem?

A może najlepiej po prostu odrzucić jako ofertę niezgodną z SIWZ?

Janusz
Posty: 6562
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 18 lip 2014, 12:57

Nic bym nie odrzucał, skreślił to niech sobie skreślił i tak zaakceptował umowę bez zastrzeżeń a takich nie miał w trakcie ogłoszenia postępowania, nawet gdyby wykonawca projektu do oferty nie załączył nie było by podstawy do odrzucenia.
Na przyszłość nie żądać wzoru do oferty.

ODPOWIEDZ