Zobowiązanie innych podmiotów

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
makaron
Posty: 49
Rejestracja: 23 mar 2009, 20:57

Post autor: makaron » 03 cze 2014, 13:05

W postępowaniu na roboty budowlane jednym z warunków był dysponowanie 2 kierownikami: budowy i robót.

W wykazie osób jeden z oferentów umieścił osoby, które (jak stoi w wyjaśnieniu do treści SIWZ): "Wykonawca wynajmuje...na podstawie umowy o dzieło oraz korzysta z pracowników, którzy prowadzą własną działalność...".

Skoro te osoby prowadzą własną działalność, czy wykonawca nie powinien przedłożyć Zobowiązania tych osób do oddania siebie do dyspozycji Wykonawcy?

Warto nadmienić, że w załączniku do SIWZ pt. "Wykaz osób", w rubryczce "Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami" - wykonawca wpisał "zatrudniony przez Wykonawcę".

Pablo_DUrango
Posty: 2
Rejestracja: 09 cze 2014, 23:11

Post autor: Pablo_DUrango » 09 cze 2014, 23:54

Zgadza się. Zgodnie z art. 26 ust. 2 b Wykonawca powinien przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów. Co więcej takie pisemne zobowiązanie musi być dosyć dobrze sprecyzowane. Nie może być lakoniczne.

Janusz
Posty: 6561
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 10 cze 2014, 9:00

Chwila nie tak szybko, skoro wykonawca wpisał "umowa o dzieło" to najprawdopodobniej nawiązał współpracę bezpośrednio z innym podmiotem.
"Nie można mówić, że polegasz na zasobach innego podmiotu, jeśli nawiązujesz współpracę bezpośrednio z inną osobą - wykonawcą - która będzie świadczyła usługi osobiście. Wykonywanie powierzonych przez Ciebie czynności w ramach działalności gospodarczej czy na podstawie np. umowy zlecenia nie świadczy o powoływaniu się na zasoby innego podmiotu. Tak więc, jeśli osoba wskazana przez Ciebie w wykazie będzie wykonywała osobiście uzgodnione z Tobą czynności, tj. będzie pełniła w ramach zadania określoną funkcję, np. projektanta, to zgodnie z doktryną i orzecznictwem dysponujesz potencjałem kadrowym bezpośrednio i nie masz obowiązków wynikających z art. 26 ust. 2b."

martymoni
Posty: 21
Rejestracja: 18 wrz 2012, 13:38

Post autor: martymoni » 12 cze 2014, 10:37

A co jeżeli polegam na sprzęcie innego podmiotu i żeby uniknąć pisania zobowiązania , napiszę w formie dysponowania " umowa użyczenia"? Czy wtedy też dysponuję sprzętem bezpośrednio i zawieram umowę i nie mam obowiązków wynikających z art. 26 ust. 2b.?

ODPOWIEDZ