Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
Godzik
Posty: 3
Rejestracja: 24 cze 2010, 12:47

Post autor: Godzik » 24 cze 2010, 13:03

Witam,

od razu zaznaczam, ze jestem zielony więc przepraszam za trywialność mojego pytania, ale do tej pory nie znalazłem odpowiedzi.

Nasza firma chce przystąpić do przetargu i jednym z wymogów zamawiającego jest dostarczenie zaświadczeń z KRK. No i jeśli chodzi o podmiot zbiorowy to wszystko jasne. A co z zaświadczeniem z zakresu z art. 24 ust 1 pkt 4-8? W sensie, na które osoby muszą być te zaświadczenia. Jest to spółka akcyjna, oddział zagranicznego przedsiębiorcy. W zarządzie są 3 osoby, w tym prezes, który wg KRS (sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcy) w imieniu zarządu działa samodzielnie. Jest jeszcze dodatkowo w KRS wpisana jedna osoba reprezentująca zagranicznego przedsiębiorce w oddziale. Ja jestem umocowany przez Prezesa do składania oferty itp. Różne odpowiedzi otrzymałem od Pani się tym przetargiem zajmującej. W końcu wyszło na to, że muszę dostarczyć zaświadczenia dla wszystkich członków zarządu + dla mnie jeśli dobrze zrozumiałem. Czy rzeczywiście tak jest ?? Dodam, ze sprawie dodaje smaczku to, że prezes ma miejsce zamieszkania poza Polską więc dochodzi jeszcze tłumaczenie zaświadczenia z zagranicy.

Dziękuję z góry za wyrozumiałość.

Pozdrawiam

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 24 cze 2010, 15:49

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się m.in. wykonawców – osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za określone przestępstwo. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, a po nowelizacji ustawy Pzp – braku podstaw do wykluczenia, można żądać złożenia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8 ustawy. Informacja ta musi być wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Przedmiotowa informacja dotyczyć ma jednak tylko i wyłącznie urzędujących członków organu zarządzającego, jakim jest zarząd spółki.
Orzeczenie :
Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 22 września 2008 r. uznała za niezasadny zarzut zaniechania wykluczenia wykonawcy z powodu niezałączenia do oferty aktualnych informacji z KRK dotyczących osób, które w imieniu wykonawcy podpisały ofertę (sygn. akt KIO/UZP 941/08; sygn. akt KIO/UZP 946/08). Izba podkreśliła, że zamawiający słusznie wskazał w rozstrzygnięciu protestu, iż wymóg złożenia przez wykonawcę składającego ofertę aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Pzp nie dotyczy prokurentów. Przepis ten odnosi się tylko do członków organu zarządzającego.

Godzik
Posty: 3
Rejestracja: 24 cze 2010, 12:47

Post autor: Godzik » 24 cze 2010, 20:51

Podziękować, teraz mam jasność sprawy.

darek998
Posty: 2
Rejestracja: 11 kwie 2014, 13:59

Post autor: darek998 » 11 kwie 2014, 15:09

Witam.

A co w przypadku gdy Wykonawca (Spółka Akcyjna- podmiot zagraniczny) przedłożył Zamawiającemu zaświadczenie z KRK tylko jednego członka zarządu a także nie złożył zaświadczenia jako podmiot zbiorowy i pomimo wezwania go do uzupełnienia dokumentów nie przedłożył przedmiotowych zaświadczeń ?? Złożone zostało zaświadczenie jednego członka Zarządu z Niemiec będącego jednocześnie Dyrektorem firmy w Niemczech (Wykonawca) a brakuje 2 pozostałych członków Zarządu z USA i zaświadczenia jako podmiot zbiorowy.
Jeżeli dobrze rozumiem Wykonawca traci wadium i czy są jakieś inne konsekwencje??
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2014, 15:19 przez darek998, łącznie zmieniany 1 raz.

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 11 kwie 2014, 18:09

Traci wadium zostaje wykluczony z postępowania.

darek998
Posty: 2
Rejestracja: 11 kwie 2014, 13:59

Post autor: darek998 » 15 kwie 2014, 8:32

Dziękuję za odpowiedź ;-)

kotka1
Posty: 2
Rejestracja: 23 kwie 2014, 20:33

Post autor: kotka1 » 23 kwie 2014, 20:46

Witam
Mam pytanie co jest w przypadku kiedy zamawiający w siws
" aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
"
Konkurencja w zaświadczenie ma napisane tylko przetarg bez wyszczególnienia punktów. Czy jest powód do odrzucenia oferty ?

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 23 kwie 2014, 22:20

Ne do końca rozumiem........?

kotka1
Posty: 2
Rejestracja: 23 kwie 2014, 20:33

Post autor: kotka1 » 23 kwie 2014, 22:40

W zaświadczeniu z krs w miejscu gdzie ma być wpisany zakres gostek ma wpis "przetarg" zamiast art. 24 ust. 1
pkt 4-8 oraz pkt 10-11

krootki
Posty: 59
Rejestracja: 11 mar 2013, 10:08

Post autor: krootki » 24 kwie 2014, 8:10

Jeśli pole jest puste (bez wyszczególnienia punktów) to nie jest to powód do odrzucenia.

Myślę, że wpisanie słowa "przetarg" również nie kwalifikuje do takiej czynności.

ODPOWIEDZ