Wymaganie certyfikatow ISO

Ustawa Prawo zamówień publicznych i jej interpretacja. Praktyczne problemy ze stosowaniem ustawy przy prowadzeniu postępowania o zamówienia publiczne
aniam910
Posty: 1
Rejestracja: 19 lut 2014, 10:54

Post autor: aniam910 » 19 lut 2014, 11:18

Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane,
Zamawiający może żądać:

"3) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich,
4) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem UE, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji.”

1. Jakie mogą to być niezależne podmioty zajmujące się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi"?
2. Co to są systemy zapewniania jakości?
3. Jakie to mogą być niezależne podmioty zajmujące się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem?
4. poprzez jaki zapis wskazać środki zarządzania środowiskiem? Czy wystarczy samo odwołanie do norm?
5. Czy zapis "producent urządzeń musi spełniać wymogi standardów zarządzania środowiskowego ISO14001:2004, oraz zarządzania jakością ISO9001:2008, potwierdzonej certyfikatami wydanymi przez jednostkę certyfikującą w tym zakresie." jest prawidłowy w aspekcie ww. treści?
6. Czy Zamawiający może żądać certyfikatów?
7. Czy Zamawiający może żądać konkretnych certyfikatów, bez podania możliwości dostarczenia innych równoważnych?

ODPOWIEDZ