Wadium konsorcjum

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
Augustus
Posty: 42
Rejestracja: 28 lip 2009, 15:46

Post autor: Augustus » 04 paź 2012, 14:33

Czy w sytuacji, gdy Zamawiający w SIWZ zażąda wskazania w wadium wszystkich członków konsorcjum, jest on uprawniony do wykluczenia konsorcjum w sytuacji, gdycw wadium zostanie wskazany tylko jeden z uczestników konsorcjum? gdzieś mi kołacze, ze był wyrok KIO w tej sprawie ,który dopuszczał takie rozwiązanie, ale nie potrafię go teraz już znaleźć

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 04 paź 2012, 14:46

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w gwarancji ubezpieczeniowej (jak również bankowej) wskazany być może tylko jeden z członków konsorcjum; jest to wówczas wystarczające zabezpieczenie oferty.

Jednakże Zamawiający może w SIWZ zawrzeć wyraźny wymóg, aby każdy z członków konsorcjum oddzielnie wniósł wadium. Wówczas warunek taki powinien być spełniony zgodnie z życzeniem Beneficjenta.

Tego typu sprawa była rozpatrywana między innymi przez Sąd Okręgowy w Poznaniu (II Ca 489/06). Z treści przedłożonej gwarancji wynikało, iż Zakład Ubezpieczeń wypłaci kwotę wadium tylko wówczas, jeśli wskazany w niej członek konsorcjum (nie będący liderem) nie dokona czynności, które będą skutkowały utratą wadium. Powstała wątpliwość, iż jeśli umowy nie podpisze lider konsorcjum, na którego gwarancja nie opiewała, wówczas Zakład Ubezpieczeń nie wypłaci kwoty z gwarancji.

Sąd jednak uznał, że gwarancja taka jest ważna.

„złożenie gwarancji zapłaty wadium przez konsorcjum i to nawet gwarancji wystawionej na rzecz jednego z członka konsorcjum jest wystarczającym zabezpieczeniem oferty konsorcjum o ile zamawiający w siwz nie zawarł wyraźnie wymogu, że każdy z członków konsorcjum ma złożyć oddzielne wadium.”

„wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie winni być traktowani jak jeden wykonawca”

efigy007
Posty: 767
Rejestracja: 11 maja 2011, 10:47

Post autor: efigy007 » 04 paź 2012, 15:01

dodam jeszcze:
kio/uzp 554/09
kio/uzp 573/09
kio/uzp 23/07
kio/uzp 99/09 : "Izba podtrzymuje stanowisko zawarte w wyrokach Izby z dnia 4.01.2008, sygn. akt
KIO/UZP/23/07 oraz z dnia 31.03.2008 r. sygn. akt KIO/UZP/223/08, KIO/UZP/231/08 oraz
wyrokach Zespołów Arbitrów z 27.04.2006r. sygn. akt : UZP/ZO/0-1178/06 i UZP/ZO/0-
1146/06. Izba podkreśla, Ŝe zarówno fakt, iŜ gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona jest na
lidera Konsorcjum, jak i brak podania w treści gwarancji ubezpieczeniowej nazwy partnera,
nie ma Ŝadnego wpływu na prawo zamawiającego do zatrzymania wadium."

kio 126/11 :"Kto jest podmiotem wnoszącym wadium nie ma znaczenia dla
skuteczności zabezpieczenia wadialnego, o ile tylko skutecznie zabezpiecza
wykonanie zamówienia:.

efigy007
Posty: 767
Rejestracja: 11 maja 2011, 10:47

Post autor: efigy007 » 04 paź 2012, 15:05

jest też odmienne zdanie, ale w mniejszości i stare uzp/zo/0-950/07 i uzp/zo/0-149/06

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 05 paź 2012, 9:16

Eee tam, zawsze jest coś przeciwnego, trzeba iść z duchem czasu i uznawać "świeżyznę".

efigy007
Posty: 767
Rejestracja: 11 maja 2011, 10:47

Post autor: efigy007 » 05 paź 2012, 9:23

Janusz pisze:uznawać "świeżyznę".
jestem za! :)

ODPOWIEDZ