zmiana umowy w zakresie częstotliwości zapłaty - czy jest

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
Andrzej_G
Posty: 33
Rejestracja: 19 wrz 2011, 19:08

Post autor: Andrzej_G » 17 wrz 2012, 14:44

Witam, w umowie o RB przewidziano, że zapłata wynagrodzenia będzie następowała częściami, nie częściej niż raz na 2 miesiące. Czy strony mogą podpisać aneks, w którym wprowadzą rozliczenie miesięczne? Chodzi mi o zmianę w sytuacji nieprzewidzianej w SIWZ (tj. poza 144 pzp).

Czyli pytanie sprowadza się do tego, czy zmiana umowy w zakresie terminu (częstotliwości) płatności jest zmianą istotną.

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 17 wrz 2012, 14:51

Jeżeli zmiana sposobu płatności w powyższy sposób nie wpłynęłaby na krąg podmiotów zainteresowanych udziałem w postępowaniu wydaje się, iż zmiana umowy w tym zakresie jest dopuszczalna jako zmiana nieistotna.
Zmiana umowy w przedmiocie wykonania zamówienia publicznego na gruncie ustawy Pzp dopuszczalna jest tylko w okolicznościach spełnienia przez Ciebie przesłanek określonych w art. 144 ustawy Pzp.

Powyższa interpretacja uwzględnia stanowisko prezentowane w orzecznictwie ETS, m. in. w orzeczeniu w sprawie C- 454/06 Presstext Nachrichtenagentur, w którym Trybunał wskazał, iż „zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania może zostać uznana za istotną, jeżeli wprowadza ona warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówień, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy brali udział w postępowaniu lub umożliwiłoby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. Podobnie zmiana zamówienia może zostać uznana za istotną, jeśli modyfikuje ona równowagę ekonomiczną umowy na korzyść usługodawcy w sposób nieprzewidziany w warunkach pierwotnego zamówienia”.
W opinii Trybunału wyrażonej w pkt 38 niniejszego orzeczenia ustalenie charakteru określonej zmiany jako istotnej lub nieistotnej z punktu widzenia zamówienia publicznego powinno zostać oparte na analizie ww. przesłanek.

Andrzej_G
Posty: 33
Rejestracja: 19 wrz 2011, 19:08

Post autor: Andrzej_G » 17 wrz 2012, 15:30

Dziękuję bardzo za opinię i wyrok.

Taka zmiana nie wpłynęłaby w mojej ocenie na krąg podmiotów zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Natomiast pozostaje pytanie o równowagę ekonomiczną, o której mówi ETS. Wydaje mi się, że termin płatności nie jest jej elementem, ale pewnie nie każdy się z tym zgodzi.

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 17 wrz 2012, 20:47

Opinie zapewne będą różne, więc znaleźć jednoznaczną odpowiedź będzie również trudno :)

Andrzej_G
Posty: 33
Rejestracja: 19 wrz 2011, 19:08

Post autor: Andrzej_G » 18 wrz 2012, 14:11

Taki już niestety urok ZP :). Dziękuję raz jeszcze za zainteresowanie tematem.

ODPOWIEDZ