Oświadczenie o braku podstaw

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
Piotr26
Posty: 28
Rejestracja: 08 kwie 2013, 20:03

Post autor: Piotr26 » 30 kwie 2014, 14:17

1) Czy w spółce cywilnej jeśli jeden wspólnik da pełnomocnictwo drugiemu, czy ten drugi może podpisywać oświadczenia o braku podstaw z art. 24? Czy jest to prawidłowe?

2) czy to oświadczenie muszą podpisywać oboje wspólnicy?

3) Wezwano nas do uzupełnienia oświadczenia o braku podstaw a dostałem pełnomocnictwo od wspólnika o treści:

"...upoważniam do przygotowania oferty oraz podpisania umowy...".

Może to pełnomocnictwo jest za ogólne?

Proszę o odpowiedź

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 30 kwie 2014, 14:59

Wspólnicy spółki cywilnej składający ofertę winni być traktowani tak, jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 860 § 1 Kodeksu Cywilnego, spółka cywilna jest umową, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki tworzy między stronami stosunek zobowiązaniowy, ale nie kreuje nowego podmiotu wyposażonego w osobowość prawną lub zdolność prawną. W świetle prawa spółka cywilna nie jest osobą prawną ani przedsiębiorcą - przedsiębiorcami są jedynie wspólnicy spółki cywilnej. Spółka cywilna nie posiada statusu wykonawcy. Powyższą tezę potwierdził Urząd Zamówień Publicznych w opinii z dnia 17.05.2010 „Podmioty zbiorowe (spółka cywilna i jawna)”

W orzecznictwie i w nauce prawa utrwalił się pogląd, że na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych, przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy traktować jako wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oznacza to, że zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązkowe jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z treści tego przepisu – co znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie KIO (Wyrok Zespołu Arbitrów - Urząd Zamówień Publicznych z dnia 17 stycznia 2006 r. UZP/ZO/0-53/06) – wynika, że pełnomocnictwo powinno mieć charakter rodzajowy. Oznacza to, że pełnomocnictwo powinno wskazywać do reprezentowania w jakim postępowaniu udziela się umocowania. Zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów - Urząd Zamówień Publicznych z dnia 6 sierpnia 2007 r. UZP/ZO/0-942/07:

Może być jedno oświadczenie podpisane przez pełnomocnika ale musi odnosić się do wspólników, (wszyscy wymienieni)
Reszta w linku poniżej :)

https://przetargi.info.pl/spolka_cyw ... -4427.html

ODPOWIEDZ