ogłoszenie o zawarciu umowy art.4a

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
OLKA
Posty: 9
Rejestracja: 29 maja 2007, 14:16

Post autor: OLKA » 01 cze 2007, 11:35

Czy niedopełnienie obowiązku wynikającego z art.4a ust.2 ustawy Pzp, i dotyczącego zamieszczania ogłoszeń o zawarciu umowy na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, jest czynem mającym znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art.17 ust.1 pkt 2 lit b?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 01 cze 2007, 12:15

Tak, niezamieszczenie tego ogłoszenia jest czynem naruszającym dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z. Art. 17. ust 1. ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego:
2) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących:
b) obowiązku przekazania lub zamieszczenia ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

OLKA
Posty: 9
Rejestracja: 29 maja 2007, 14:16

Post autor: OLKA » 01 cze 2007, 12:24

No właśnie podlega..czy nie podlega dyscyplinie finansów publicznych? Poszperałam, poczytałam i przed chwileczką znalazłam opracowanie gdzie interpretacja tego problemu wygląda następująco:
" Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych rodzi tylko naruszenie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia, wymienionego w punkcie 2. Ustawa wyraźnie bowiem wiąże odpowiedzialność z naruszeniem obowiązku przekazania lub zamieszczenia ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia -postępowanie to formalnie wszczyna ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego, a kończy zawarcie umowy......... "
zaniechanie zamawiającego w zakresie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o udzielonych zamówieniach nie podlega sankcji z ustawy o dyscyplinie. Obowiązek publikacji ogłoszenia o udzielonym zamówieniu wykracza bowiem poza zakres postępowania o udzielenie zamówienia i aktualizuje się już po jego zakończeniu (po zawarciu umowy). Ponieważ każdy przepis o charakterze sankcyjnym należy interpretować wprost (interpretacja rozszerzająca jest więc niedopuszczalna), zatem naruszenie ustawy Pzp w tym zakresie nie rodzi odpowiedzialności, albowiem nie odnosi się do zaniechania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia."

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 01 cze 2007, 13:35

Z pewnością taka interpretacja jest korzystniejsza dla zamaiwjaącego. Ważne oczywiście jak organy kontrolne podejdą do sprawy. Ja znalazłem natomiast następujący komentarz do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

Lipiec Ludmiła
komentarz
LEX/el. 2005
Komentarz do art. 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Zasady zamieszczania ogłoszeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, których naruszenie wyczerpuje przedmiotowe znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. b komentowanego przepisu, rozregulują przepisy Rozdziału 3. ustawy - Prawo zamówień publicznych. Obowiązek publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wynika expressis verbis z art. 11 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Funkcją instytucji ogłaszania jest zachowanie podstawowych zasad wyznaczających model postępowania w sprawach zamówień publicznych, tj. zasady uczciwej konkurencji, zasady równego traktowania oferentów oraz zasady jawności postępowania. Artykuł 17 ust. 1 pkt 2 lit. b obejmuje swoją dyspozycją naruszenie obowiązku zamieszczania wszystkich znanych ustawie - Prawo zamówień publicznych ogłoszeń, należących do jednej z trzech kategorii:
1) ogłoszenia informacyjne o planowanych w ciągu następnych 12 miesięcy zamówieniach (art. 13 ust. 1) oraz okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych w terminie najbliższych 12 miesięcy zamówieniach sektorowych (art. 128 ust. 1);
2) ogłoszenia o zamówieniach publicznych udzielanych w trybie przetargu nieograniczonego (art. 40), przetargu ograniczonego (art. 48) oraz negocjacji z ogłoszeniem (art. 56);
3) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego (art. 95).

ODPOWIEDZ