Możliwość uzupełnienia dokumentów

Artykuły specjalistów z rynku zamówień publicznych, publikowane w serwisie Przetargi.pl
Admin
Site Admin
Posty: 25
Rejestracja: 10 paź 2006, 20:16

Post autor: Admin » 17 lut 2009, 21:31

Możliwość uzupełnienia dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający może dokonać oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jedynie na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę. W sytuacji, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. „progi unijne” (tj. wartość zamówienia jest równa lub przekracza równowartość kwoty 137.000,00 euro lub 206.000,00 euro dla dostaw bądź usług oraz 5.150.000,00 euro dla robót budowlanych, a w przypadku zamówień sektorowych równowartość 422.000,00 euro dla dostawy lub usług) Zamawiający obligatoryjnie żąda od Wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż ww. kwoty, wówczas Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do żądania dokumentów, z którego jednak może nie skorzystać. [...]
Przeczytaj cały artykuł

ODPOWIEDZ