Czy mogę żądać kopii umów?

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
lenarko
Posty: 5
Rejestracja: 06 lis 2008, 0:59

Post autor: lenarko » 08 lut 2009, 22:20

Witam!
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający.... żądałem w przetargu nieograniczonym w celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia minn:
- wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie;
Wykonawca przedstawił wykaz z którego wynikało że 3 usługi nie kwalifikują się ze względu na niską wartość (w SIWZ określiłem zakres i kwoty usług). Wezwałem go do uzupełnienia zgodnie z art 26 ust 3, żeby uzupełnił wykaz, myśląc że przedstawi 3 nowe usługi na odpowiednią wartość natomiast on skorygował wykaz i przesłał te same usługi tylko z nowymi wartościami (odpowiadającymi wymogom z SIWZ).
I tu mam pytanie:
Czy mam prawo zażądać dokumentów źródłowych (np kopii umów) tych 3 usług, czy jestem zmuszony uznać (wg mnie oszukane) oświadczenie Wykonawcy.
Czy macie jakieś doświadczenia w takiej sprawie?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 08 lut 2009, 22:54

Art 87 ust 1 Pzp mówi: Art. 87. 1. "W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert." To oczywiste, że zamawiający otrzymując sprzeczne dane w różnych dokumentach dotyczące tych samych usług to znaczy, że co najmniej popełniono pomyłkę albo celowo chcą Cię oszukać. Na Twoim miejscu zwróciłbym się też osobiście do tych zamawiających na rzecz których ten wykonawca wykonywał te usługi. Ich wyjaśnienie może być decydujące.
Oprócz tego zgadzam się z tym co napisał Janosik na innym forum gdzie też zadałeś to pytanie.

ODPOWIEDZ