Kary umowne

Ustawa Prawo zamówień publicznych i jej interpretacja. Praktyczne problemy ze stosowaniem ustawy przy prowadzeniu postępowania o zamówienia publiczne
Elżbieta
Posty: 29
Rejestracja: 05 paź 2007, 13:45

Post autor: Elżbieta » 22 sty 2009, 14:17

Witam.
Czy istnieje obowiązek stosowania kar umownych za przekroczenie terminu realizacji umowy
przy zapisie w umowie: „w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z dostarczeniem przedmiotu umowy do Zamawiającego poza termin określony w par. 4 ust. 1, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki”.
Fakty są takie:
1) umowa na dostawy ubrań ochronnych dla pracowników została zawarta w dniu
15.12.2008r. z terminem realizacji 40 dni od jej podpisania czyli do 24 stycznia 2009 r.
2) w umowie jest zapis, że Zamawiający przedkłada w dniu zawarcia umowy specyfikacje
ilościowo-rozmiarowe i asortymentowe.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że umowny termin dostawy nie zostanie dotrzymany, gdyż w/w specyfikacje zamawiający przekazał w terminie późniejszym niż data zawarcia umowy.
Czy istnieje możliwość polubownego rozstrzygnięcia problemu np. na wniosek wykonawcy
O przesunięcie terminu realizacji, czy też zamawiający ma obowiązek zastosowania kar umownych ?

ODPOWIEDZ