dopuszczenie innego języka

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
La_Gomera
Posty: 7
Rejestracja: 12 sty 2009, 12:08

Post autor: La_Gomera » 12 sty 2009, 12:50

Witam, jestem początkująca, dlatego wybaczcie moją niewiedzę.
Na ogłoszenie o zamówieniu przekraczającym progi unijne (dopuściliśmy jedynie jęz. polski) przychodzą zapytania o możliwość stosowania jęz. ang. Oferenci deklarują, że ofertę złożą w jęz. polskim wskazanym w SIWZ, proszą jednak o dopuszczenie zapytań dot. SIWZ w jęz. ang.
Moje pytania:
1. Czy możemy wyjść na przeciw ich oczekiwaniom, po tym, jak dopuściliśmy jedynie jęz. polski? Byłaby to zmiana w SIWZ, prawda?
Z góry dziękuję za pomoc,
pozdrawiam
G.
2. W jakich sytuacjach można dopuścić porozumiewanie się w innym języku? I jak to technicznie rozwiązać? Komentarz p. Czajkowskiego podaje, że można "również" stosować inny język, czyli, że wówczas korespondencja jest dwujęzyczna, tak?. To, że odpowiedź powinna być dwujęzyczna, wydaje mi się oczywiste. Czy to jednak znaczy, że po stronie Zamawiającego leży tłumaczenie zapytań Wykonawców z angielskiego na polski? W razie wątpliwości (błędy tłumaczenia, rozbieżnośći), która wersja jest obowiązująca?
Moje pytania wynikają z faktu, że jeżeli przepisy dopuszczają taką możliwość, chcielibyśmy być bardziej otwarci na Wykonawców w przyszłości, tym bardziej, że przedmiot zamówienia jest wysoko specjalistyczny i jest zaledwie kilku jego producentów na świecie.
z góry dziękuję za pomoc,
pozdrawiam
G

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 12 sty 2009, 14:28

Nie wolno wam zgodzić się na tą propozycję wykonawcy. Pytania muszą być po polsku. Skoro wykonawca jest zainteresowany zamówieniem niechaj przetłumaczy pytania na polski. Nie możecie wy tłumaczyć pytań, bo możecie je przetłumaczyć źle. O języku postępowania mówi art. 9 ust 2 i 3 Prawa zamówień publicznych.

Art. 9. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

La_Gomera
Posty: 7
Rejestracja: 12 sty 2009, 12:08

Post autor: La_Gomera » 12 sty 2009, 16:55

Panie Piotrze,
Zapoznałam się z art. 9, który jednak nie rozwiał moich wątpliwości. Stąd rozpoczęty przeze mnie wątek. Czy mała liczba Wykonawców na rynku światowym oferujących dostawę przedmiotu zamówienia (potwierdzona badaniem rynku) jest szczególnie uzasadnionym przypadkiem?

Jak wygląda korespondencja w przypadku dopuszczenia drugiego języka? Jest prowadzona równolegle w obu językach? Czy niezbędny jest po obu stronach tłumacz przysięgły?

dziękuję za zrozumienie i pomoc,
pozdrawiam
G.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 12 sty 2009, 17:43

Opisana sytuacja z pewnością nie jest "Szczególnie uzasadnionym przypadkiem". Prowadziłem wiele postępowań o udzielenie zamówienia, na wielomilionowe kwoty, w których brało udział wielu zagranicznych wykonawców i nikt nigdy nie miał problemów z wysłaniem pytań po polsku. Jeśli byście się zgodzili na inny język tylko byście sobie narobili kłopotów z tłumaczeniem i autoryzowaniem tego. Zadanie pytania po polsku jest problemem wykonawcy, nie dopuszczajmy do absurdalnej przesady. Nawet gdyby tylko jeden wykonawca istniał na świecie i byłby to wykonawca zagraniczny, to może on znaleźć tłumacza, który mu przetłumaczy pytania.

Poniżej wklejam fragment Komentarza do Pzp gdzie wyjaśnia się jakie przypadki są uznawane za szczególnie uzasadnione:
„Zamawiający dopuszcza język inny niż język polski w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a więc takich, w których spodziewa się, że ze względu na charakter przedmiotu zamówienia celowe jest ułatwienie wykonawcom złożenia odpowiednich dokumentów (np. wyniki testów prób przeprowadzanych przez laboratoria dla specjalistycznych dostaw sprzętu wykonywane są jedynie w języku angielskim), lub w sytuacji, gdy zamówienie udzielane jest na terenie innego kraju i można założyć, że wielu zainteresowanych wykonawców będzie pochodziło z tego kraju.” - Komentarz do art.9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655), [w:] M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX, 2007, wyd. III.

La_Gomera
Posty: 7
Rejestracja: 12 sty 2009, 12:08

Post autor: La_Gomera » 12 sty 2009, 18:31

dziękuję za wyjaśnienia w kwestii szczególnego przypadku. Jeśli ma Pan jeszcze trochę cierpliwości dla zaspokojenia mojej dociekliwości, to z ciekawości chciałam zapytać, jak w praktyce wygląda taka korespondencja.

pozdrawiam
G

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 12 sty 2009, 18:47

Można powiedzieć, że zwyczajnie. Wykonawca przysyła pytania do siwz. Zamawiający opracowuje odpowiedzi i wysyła te odpowiedzi wraz z pytaniami wszystkim, którym przekazano siwz oraz zamieszcza na stronie internetowej. Nie wolno też zapomnieć, że w odpowiedziach na pytania nie wolno ujawnić od kogo są te pytania.

ODPOWIEDZ