czy dokumenty podlegają uzupełnieniu ?

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
bewuj
Posty: 23
Rejestracja: 02 gru 2008, 13:05

Post autor: bewuj » 19 lut 2009, 10:09

W siwz na zamówienie : "Usługi związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej w..." w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udziału w postepowaniu zamawiający wymagał przedstawienia wraz z ofertą m.in. dokumentów:
- zaświadczenia ukończenia szkolenia z zakresu stosowania środkow chemicznych - dotyczy obsługujących opryskiwacze plecakowe,
- prawa jazdy kategorii T - dotyczy zrywki drewna.


Znajoma firma nie załączyła tych dokumentów do oferty. Zamawiający odrzucił tę ofertę argumentując, że:
"Zgodnie z przepisem art. 97 ust. 4. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) „Kierujący może posiadać tylko jedno ważne krajowe prawo jazdy ... .”, dlatego "X" (nie podaję oczywiście nazwy firmy ) nie ma możliwości złożenia innych, niż wskazane wyżej prawa jazdy, które jak wymaga przepis art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) potwierdzałyby spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Z tego powodu zamawiający nie wezwał wykonawcy "X" do złożenia prawa jazdy kategorii T wydanego dla którejś z wskazanych wyżej osób."


Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków chemicznych, zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.), ... zachowują ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia.”.

Złożone przez wykonawcę "X" świadectwo nr II/45/V-2002 o ukończeniu przez niego w dniu 10 maja 2002 roku na dzień, w którym upłynął termin składania ofert jest nieważne.

Potem czytamy:

"Zamawiający nie wezwał wykonawcy "X" do złożenia ważnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków chemicznych ponieważ, poza wątpliwościami, co do możliwości przedstawienia takiego zaświadczenia ważnego w dniu składania ofert, wykonawca ten podlega wykluczeniu z powodu nie przedstawienia prawa jazdy kategorii T.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.”.

W świetle wymagań specyfikacji czy zamawiający mogł wykluczyć tego wykonawcę a jego ofertę odrzucić. Czy może jednak powinien wezwać tego wykonawcę do uzupełnienia obu tych dokumentów i ew. potem ocenić czy potwierdzają one spełnienie warunkow udziału w postępowaniu i czy oferta wykonawcy jest ważna?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 19 lut 2009, 11:10

Zakładając, że te warunki odnośnie personelu wykonującego zamówienie są postawione prawidłowo, to ja nie znajduję żadnego uzasadnienia, że zamawiający postąpił słusznie nie wzywając do uzupełnienia prawa jazdy. Zawsze można się liczyć z jakimś małym prawdopodobieństwem, że ten ktoś ma prawidłowe prawo jazdy, a tamto było stare i już nieaktualne. Po za tym przecież wykonawca może przedstawić innego człowieka, który posiada poprawne prawo jazdy i nie będzie kłopotu. Tak więc wykluczenie wykonawcy bez wezwania jest rażącym naruszeniem prawa. Podobnie powinno być w sprawie szkolenia.

bewuj
Posty: 23
Rejestracja: 02 gru 2008, 13:05

Post autor: bewuj » 19 lut 2009, 11:19

No coż tez jestem takiego zdania, niemniej jednak czasem potrzebne jest potwierdzenie osoby drugiej. Dziękuję za informację.

ODPOWIEDZ