Czas trwania umowy konsorcjum a okres gwarancji

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
zwe
Posty: 4
Rejestracja: 17 kwie 2010, 8:13

Post autor: zwe » 28 maja 2010, 19:12

Witam, znalazłem w sieci taki zapis:
W ustawie Prawo zamówień publicznych nie znajdziemy wymogów, jakie musi spełniać umowa regulująca współpracę dwóch podmiotów, jakie decydują się na realizację zamówienia publicznego. Dla powodzenia przedsięwzięcia warto jednak zadbać, aby umowa ta zawierała takie elementy, jak wyznaczenie celu gospodarczego, dla którego została ona zawarta oraz czasu trwania. Czas ten nie może być krótszy niż czas obowiązywania umowy o realizację zamówienia publicznego. Umowa powinna dodatkowo obejmować okres rękojmi i gwarancji na zrealizowane prace."
Umowa regulująca współpracę dwóch podmiotów została podpisana na rok czasu. Natomiast wymóg w zamówieniu publicznym określał okres gwarancji 36 miesięcy na wykonane roboty. Czy wobec tego oferta konsorcjum która jest najkorzystniejsza zostanie odrzucona? Przetarg był dwa tygodnie temu, natomiast brak informacji na temat wyboru najkorzystniejszej oferty.

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 28 maja 2010, 19:54

Tutaj nie ma znaczenia na ile jest zawarta umowa konsorcjum, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie solidarnie odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania, w tym również na udzieloną gwarancję.
W tym przypadku nie ma mowy o odrzuceniu konsorcjum z postępowania.

zwe
Posty: 4
Rejestracja: 17 kwie 2010, 8:13

Post autor: zwe » 29 maja 2010, 0:48

W SIWZ jest coś takiego:
"Jeżeli oferta podmiotów występujących wspólnie, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
Umowa „Konsorcjum” musi być zgodna z zapisami kodeksu cywilnego i obejmować zarówno okres realizacji zamówienia, jak również okres gwarancji i rękojmi.

UWAGA: Brak któregokolwiek dokumentu wymienionego powyżej lub złożenie dokumentu o niewłaściwej treści lub w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania."

Od kiedy Wykonawca ma prawo do do wglądu w oferty? Czy po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty? Czy też już od momentu otwarcia ofert?
Ostatnio zmieniony 29 maja 2010, 1:22 przez zwe, łącznie zmieniany 1 raz.

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 29 maja 2010, 10:07

Wgląd do ofert jest możliwy tuż po ich otwarciu art. 96 ust.3 ustawy Pzp, jednak należy złożyć wniosek o udostępnienie oferty, a Zamawiający powinien wyznaczyć termin (dzień i godzinę) kiedy wnioskodawca będzie mógł się z ofertą zapoznać.
Komisja Przetargowa przed udostępnieniem ofert musi je także przejrzeć w celu czy nie ma tam informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę, które nie mogą zostać ogólnie udostępnione.
Jeżeli chodzi o umowę konsorcjum Zamawiający ma prawo jej żądania przed zawarciem umowy, i musi ona zostać zawarta zgodnie z KC, jednak wystarczy że będzie ona zawarta na czas wykonania zamówienia.

ODPOWIEDZ