brak próbek - odrzucenie oferty

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
Baśka
Posty: 52
Rejestracja: 28 gru 2009, 15:03

Post autor: Baśka » 26 kwie 2010, 14:54

Czy można zastrzec w SIWZ, że nie dołączenie wymaganych próbek spowoduje odrzucenie oferty czy podlegają one uzupełnieniu na podstawie art 26 ust. 3? Próbki będą wymagane tylko do niektórych pakietów i będą potrzebne do oceny w kryterium jakości.

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 26 kwie 2010, 16:04

"Jeśli wymagasz opisu w celu dokonania na jego podstawie oceny złożonej oferty w ramach kryterium techniczno-jakościowego lub też jakościowego, nie jest możliwe uzupełnienie oferty w trybie art. 26 ust.3 Pzp, gdyż byłoby to de facto uzupełnienie elementu oferty prowadzące do zmiany treści złożonej oferty.
Jeśli natomiast złożenie opisu technicznego ma służyć potwierdzeniu spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, wówczas uzupełnienie w trybie art. 26 ust.3"

p_u_p_c
Posty: 19
Rejestracja: 28 kwie 2010, 8:52

Post autor: p_u_p_c » 28 kwie 2010, 9:06

Witam.
Jak ma się ta reguła do przypadku, gdy w przetargu nieograniczonym na dostawę tonerów do drukarek oferentów proponujących zamienniki obowiązywał taki zapis siwz:

"Składając ofertę na produkty równoważne, wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające ich równoważność w stosunku do wzorca (produktu oryginalnego). Dokumenty te mogą być wystawione przez zewnętrzne podmioty uprawnione do kontroli jakości towarów będących przedmiotem niniejszego zamówienia lub przez producenta wskazanego w ofercie produktu równoważnego (specyfikacja towaru).
W celu umożliwienia Zamawiającemu stwierdzenia czy spełniają one wymogi równoważności, wykonawca dołączy do oferty wymienione powyżej dokumenty w odniesieniu zarówno do zamiennika jak i wzorca.
Z porównania treści dwóch dokumentów (np. dwóch specyfikacji wystawionych przez producenta produktu oryginalnego i producenta zamiennika) musi bezsprzecznie wynikać, że produkt równoważny posiada nie gorsze parametry niż produkt oryginalny w zakresie wydajności określonej liczbą stron formatu A4 przy wartości procentowej zaczernienia określonej w specyfikacji produktu oryginalnego.
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia zbiorczych specyfikacji obejmujących więcej niż jeden model urządzenia, o ile pochodzić one będą bezpośrednio od producenta wyrobu. "

Co zrobić w przypadku, gdy do oferty nie dołączono wymaganego wzorca lub oferent wykonał własnoręcznie tabelę materiałów równoważnych i nie załączył żadnych dokumentów producenta?
Odrzucić ofertę, czy wezwać do uzupełnienia.

Ostatnie pytanie - czy za dokument potwierdzający parametry oryginału można uznać wydruk ze strony internetowej? Rozumiem np. wydruk ze strony producenta z obszernym opisem, ale z (za przeproszeniem) pierwszego lepszego źródła,, w którym opis ogranicza się do 3 wyrazów?

Baśka
Posty: 52
Rejestracja: 28 gru 2009, 15:03

Post autor: Baśka » 28 maja 2010, 13:19

Zadzwoniłam do UZP i otrzymałam informację, że próbki podlegają uzupełnieniu również gdy na ich podstawie oceniana jest jakość.
Oczywiście że podlegają, tylko należy rozróżnić jak mają one cel w składanej ofercie.

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 28 maja 2010, 16:49

Oczywiście że podlegają uzupełnieniu jednak należy rozróżnić jakim celem były one wymagane do postępowania.

Baśka
Posty: 52
Rejestracja: 28 gru 2009, 15:03

Post autor: Baśka » 04 cze 2010, 15:18

Pani z UZP poinformowała mnie, że próbki mają przecież potwierdzić zgodność oferowanego przedmiotu z przedmiotem opisanym w SIWZ (ponadto bedą miały cechy podwyższające jakość produktu) i nie wzywając wykonawców do ich uzupełnienia byłoby to wielce ryzykowne.

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 04 cze 2010, 20:15

Czami również dzwoniłem do UZP, ale czasami mnie tam strasznie zadziwiają, więc obstaję przy swoim o czym pisałem powyżej.

ODPOWIEDZ