art. 26 ust. 2b / potencjał kadrowy/ a wezwanie z art. 26 u

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
awasm
Posty: 3
Rejestracja: 06 cze 2010, 17:50

Post autor: awasm » 06 cze 2010, 18:18

Witam, mam wątpliwość następującego rodzaju.

Czy w sytuacji zadeklarowania przez wykoawawcę, iż polega on na "ludzkich" zasobach innego podmiotu na zasadzie 26 ust. 2 b, w braku załączenia jakichklwiek dokumentów to potwierdzających - Zamawiający ma w ogóle prawo wzywać go do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 w tym zakresie ?

W mojej ocenie chyba jednak nie, bowiem zgodnie z art 26 ust. 3 Zamawiający ma prawo/obowiązek wzywać do uzupełnienia tych dokumentów, które określono w rozporządzeniu w spr. dok - .. z delegacji art 25 pzp.

W w/w rozporządzeniu określone są tylko dokumenty których Zamawiający może w takiej sytuacji żądać /a dotyczące "innego podmiotu"/ - wyłącznie, o ile podmiot ten będzie brał udział w wykonaniu zamówienia.

A contrario - skoro wykonawca nie przewiduje udziału tego innego podmiotu w realizacji zamówienia, a jedynie polega na jego "ludziach", to ustawodawca nie przewidując i nie określając konkretnych dokumetów na potwierdzenie takiego stanu - nie udzielił więc Zamawiającemu legitymacji do żądania jakichkowliek dokuemntów na tą okoliczność. Tym bardziej chyba nie udzielił upoważnienia do żądania ich uzupełnienia.

Byłabym bardzo wdzięczna za ewentualne komentarze, jak i ewentualne sygnatury zapadłych już wyroków KIO w kwestii art. 26 ust. 2 b / oprócz tez dotyczących obowiązku udziału "innego podmiotu" w realizacji zamówienia w pewnych sytuacjach/. Chodzi mi raczej o praktykę stosowania w/w przepisu w kontekście dokumentów potwierdzających wyżej opisaną deklarację;;

z góry bardzo dziękuję;
a.m.

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 06 cze 2010, 20:13

Oczywiście nie ma żadnych wątpliwości że oświadczenie podmiotu trzeciego dołączone do oferty być musi, jednak gdy Wykonawca go nie załączy a w wykazie napisze że ''będzie dysponował'', należy wezwać o uzupełnienie.
Art 25.1 mówi o oświadczeniach i dokumentach niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, więc mieści się w tym także pisemne zobowiązanie bez dwóch zdań ;)

awasm
Posty: 3
Rejestracja: 06 cze 2010, 17:50

Post autor: awasm » 06 cze 2010, 20:47

Dziękuję :)

'mój' stan faktyczny dotyczy jednak ciut innej sytuacji; wykonawca nie napisał "dysponuję" , ale :"polegam na zasobach innego podmiotu";
Gdyby chodziło o dysponowanie, to sprawa w ogóle bezdyskusyjna - jak Pan napisał..

W mojej ocenie, jak się przyjrzeć rozporządzeniu, to nie przewiduje ono w ogóle dokumentu na potwierdzenie okoliczności; skutecznego polegania na zasobach osobowych inego podmiotu. Przepis art. 26 ust. 2 b nakłada też własnie na wykonawcę obowiązek udowodnienia takiego stanu.

Tym samym sądzę nieśmiało, że -jeżeli wykonawca samodzielnie nie załączył do oferty stosownych dokumentów udowadniających tą okoliczność" - to zamawiający ma związane ręcę, bo nie widzę przepisu, który pozwalałby mu żądać jakiegoś konkretnego dokumentu, a tym samym wzywać do jego uzupełnienia.

Proszę spojrzeć na to jeszcze w takim świetle
pozdrawiam
a.m.

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 06 cze 2010, 21:02

Tutaj nie widzę żadnego problemu, skoro polega na zasobach innego podmiotu, to gdzie pisemne zobowiązanie?
Skoro jest go brak, proszę wezwać o uzupełnienie pisemnego zobowiązania, jeżeli nie zostanie uzupełnione wykonawca wypada z gry.
"Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp).
Najprostszym i najczęściej występującym w postępowaniach sposobem udowodnienia dostępu do zasobów podmiotu trzeciego jest jego pisemne zobowiązanie w tym zakresie. Musisz jednak pamiętać, że z dokumentu tego jasno musi wynikać, iż wykonawca będzie miał dostęp do wymaganych zasobów (np. sprzętu, personelu) w niezbędnym zakresie w czasie wykonywania zamówienia. Wybrany wykonawca powinien bowiem spełniać warunki udziału w postępowaniu nie tylko w chwili jego wyboru, ale przez cały okres realizacji zamówienia. Tylko taki stan rzeczy może zabezpieczyć Twoje interesy i zapewnić właściwe wykonanie zamówienia"

awasm
Posty: 3
Rejestracja: 06 cze 2010, 17:50

Post autor: awasm » 06 cze 2010, 21:13

Nie jestem Zamawiającym, a raczej konkurencją tego "polegającego" :)

I naprawdę zastanawiam się, czy jest podstawa do wezwania w takiej sytuacji... oświadczenie jest już złożone; ale nie ma dowodu, o którym mowa w art. 26 ust. 2 b.

Teoretycznie możnaby zatem wezwać do złożenia dokumentu potwierdzającego oświadczenie. Ale analizując jako prawnik przepisy wykonawcze - dochodzę do wniosku, że naprawdę brak jest podstaw, bowiem ustawodawca takiego dokumentu nie przewiduje. A kolejne oświadczenie nie jest dowodem.

Czekam z niecierpliwością na stanowisko KIO w tej materii ..

ODPOWIEDZ